21. sjednica Skupštine 27.6.2019.

 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
4. Prijedlog Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
5. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine
6. Prijedlog Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2020. - 2024. godine
7. Prijedlog Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
9. Prijedlog Izmjena Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
10. Prijedlog Izmjena Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
11. Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš
12. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta ''Kreditiranje energetske obnove višestambenih zgrada''
13. Izvješće o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini
14. Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
15. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za 2018. godinu
16.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2018. godini
     b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2019. godinu
17. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 2018. godinu
18. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2018. godinu
19. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
20. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
21. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2018. godini
22. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac za 2018. godinu
23. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
24. Prijedlozi zaključaka o davanju suglasnosti na odluke o izmjenama i dopuni statuta zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
a) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Osijek
b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Beli Manastir
c) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta Doma zdravlja Donji Miholjac
d) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja Našice
e) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Opće županijske bolnice Našice
25. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top