20. sjednica Skupštine 23.5.2019.

1. Usvajanje zapisnika 19. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu i projekcija za 2020. i 2021. godinu
b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
5. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
6. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
7. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
8. Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2019. godini
10. Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
11. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2019. godini
12. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2019. godini
13. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut
-    Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
-    Prijedlog Ugovora o koncesiji za distribuciju plina na području Općine Erdut
-    Zapisnik prve sjednice Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut
-    Zapisnik druge sjednice Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut
-    Zapisnik treće sjednice Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Erdut
-    Upisnik o zaprimanju dijelova ponuda
-    Zapisnik o postupku otvaranja ponuda
14. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij
15.a) Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" Hrvatske banke za obnovu i razvitak
     b) Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja "Investicije privatnog sektora" Hrvatske banke za obnovu i razvitak
16. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
17. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020. - 2024. godine za područje Osječko-baranjske županije
18. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
19. Prijedlog Ugovora o prijenosu financijskih sredstava za provedbu Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
20. Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
a) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
b) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
c) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
d) Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
21. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2018. godini
22. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
23. Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2018. godini
a) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2018. godini
b) Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
24. Prijedlog Rješenja o osnivanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njegovih članova
25. Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju njezinih članova
26. Prijedlog Rješenja o dopunama Rješenja o osnivanju Županijskog komasacijskog povjerenstva za područje Osječko-baranjske županije, imenovanju članova i njihovih zamjenika
27. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2019. godine
28. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2019. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2019. godine

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top