18. sjednica Skupštine 19.2.2019.

1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. (za razdoblje 2011. - 2018.)
4.a) Prijedlog Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
   b) Prijedlog Akcijskog plana za provedbu Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
   c) Prijedlog Komunikacijske strategije Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije do 2020. godine
5. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva"
6. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek
7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini Osječko-baranjske županije u 2019. godini
8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
9. Prijedlog Plana zdravstvene zaštite Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2019. do 2024. godine
10. Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2019. - 2022. godine
11. Informacija o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
12. Informacija o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
13. Informacija o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.
14.a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
     b) Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
15. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
16. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini i o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
17. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2018. godine
18. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2018. godine
19.a) Prijedlog za imenovanje ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
     b) Prijedlog za razrješenje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije
21. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja
22. Prijedlog za izbor članova županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika
a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika
b) Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika
23. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2019. godinua Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top