17. sjednica Skupštine 13.12.2018.

1. Usvajanje zapisnika 16. sjednice Skupštine Županije
-   pitanja i prijedlozi vijećnika (video)
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika
3. Prijedlog Odluke o prijenosu osnivačkih prava nad Agencijom za obnovu osječke Tvrđe na Grad Osijek
4. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Prijedlog Uredbe o osnivanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek
5. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
6. Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
7. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije
8. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
9.a) Prijedlog Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek
   b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga izmjene i dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja
10. Prijedlog Zaključka o pokretanju inicijative za proširenje Mreže javne zdravstvene službe
11. Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Našice
12. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Valpovo
13. Informacija o pristupanju Osječko-baranjske županije Sporazumu o suradnji između Osječko-baranjske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske, Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije
14. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
15. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
16. Prijedlog za razrješenje i imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
17. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2019. godinu
18. Prijedlog rješenja o izmjenama i dopunama rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež
 a) Prijedlog Rješenja o dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku
 b) Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku
 c) Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku

Izvješće o zaključcima radnih tijela

Top