web:www.zdravi-gradovi.com.hr 

Hrvatska mreža Zdravih gradova je udruga koja djeluje na području Republike Hrvatske, a okuplja sve zainteresirane za rad na projektu "Zdravi grad" i širenju ideje unaprjeđenja zdravlja. Projekt i pokret "Zdravi grad" razvojni je projekt koji se temelji na povezivanju svih razvojnih sustava društva i aktiviranju samih stanovnika u stvaranju "zdravih" naselja - naselja u kojima će svim stanovnicima biti osigurana čovjeka dostojna kvaliteta života.

Misija je Hrvatske mreže podržati općine, gradove i županije da uspostave i vode projekte koji će moći ostvariti utjecaj te pomoći u izgradnji društvene politike zdravlja lokalno i nacionalno. Kroz Mrežu je hrvatskim gradovima/županijama, članovima Mreže, omogućena suradnja i povezivanje s referalnim ministarstvima, institucijama i predstavnicima nevladinog sektora na nacionalnoj razini, s drugim projektnim gradovima u Europi, drugim nacionalnim mrežama i Europskim uredom Svjetske zdravstvene organizacije. Gradovi/županije se unutar Mreže interesno okupljaju oko pojedinih tema koje prepoznaju kao značajne u svojoj sredini te svoja iskustva razmjenjuju nacionalno i međunarodno.

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 10. sjednici 7. srpnja 2006. godine odluku o učlanjenju u Mrežu, koju je Predsjedništvo Hrvatske mreže zdravih gradova prihvatilo.

Top