Hrvatska zajednica županija je udruga osnovana 2003. godine zaključenjem Sporazuma o osnivanju sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, radi promicanja područne odnosno regionalne samouprave te poticanja i potpore gospodarskom i društvenom razvitku jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, kao nacionalna udruga županija. Njoj su dobrovoljno pristupile svih 20 županija u Republici Hrvatskoj.

Članice Zajednice udružuju se u Zajednicu radi zajedničkog djelovanja u oživotvorenju temeljnih ciljeva njezina osnivanja osobito u promicanju ideje i prakse područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj.

U okviru Zajednice njezine članice:

  • podupiru razvijanje suradnje između županija te jedinica lokalne samouprave unutar njih,
  • organiziraju oblike razmjene iskustava o djelovanju jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj,
  • usklađuju gledišta i djelovanje članica u odnosu na tijela državne vlasti i uprave o pitanjima od značenja za razvitak lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj, osobito o prijedlozima propisa kojima se uređuju ova pitanja,
  • potiču istraživanja i druge oblike praćenja i proučavanja područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj i svijetu,
  • organiziraju stručne i znanstvene skupove o područnoj (regionalnoj) samoupravi,
  • izdaju stručne i druge publikacije kojima se ostvaruju ciljevi osnivanja Zajednice,
  • sudjeluju u razvijanju međunarodne suradnje, uspostavljaju i održavaju odnose sa srodnim organizacijama u drugim zemljama i međunarodnim organizacijama,
  • obavljaju i druge aktivnosti kojima se pridonosi ostvarivanju ciljeva osnivanja Zajednice.

Aktivnosti na osnivanju Zajednice započete su 2001. godine. Temeljem zaključka  susreta predsjednika i tajnika županijskih skupština u Novom Vinodolskom, oblikovana je potrebna dokumentacija za osnivanje nacionalne udruge županija Republike Hrvatske. Više ... (Prijedlog za osnivanje nacionalne udruge županija Republike Hrvatske s prijedlogom Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija)

Do trenutka sazivanja konstituirajućeg zasjedanja Skupštine odluku o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija donijelo je ukupno jedanaest županija (Dubrovačko-neretvanska županija, Istarska županija, Karlovačka županija, Ličko-senjska županija, Međimurska županija, Osječko-baranjska županija, Požeško-slavonska županija, Primorsko-goranska županija, Virovitičko-podravska županija, Vukovarsko-srijemska županija i Zadarska županija). Konstituirajuće zasjedanje Skupštine Zajednice održano je u Osijeku 16. svibnja 2003. godine. Konstituirajućem zasjedanju Skupštine prethodila je svečanost potpisivanja Sporazuma o osnivanju Hrvatske zajednice županija.

U Opatiji je 29.svibnja 2004. godine zasjedala Skupština Hrvatske zajednice županija koja je donijela Statut Zajednice, Poslovnik o radu Skupštine te Odluku o ustanovljenju Odbora Skupštine.

Naknadno su se Zajednici tijekom 2004. godine pridružile i Bjelovarsko-bilogorska županija, Brodsko-posavska županija, Koprivničko-križevačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Splitsko-dalmatinska županija, Varaždinska županija i Zagrebačka županija. U 2005. godini Zajednici su pristupile Sisačko-moslavačka županija i Šibensko-kninska županija.

Top