Športska dvorana OŠ Ante Starčevića Viljevo

Površina: 750,00 m2
Početak izgradnje: 2003. godina
Završetak izgradnje: 2005. godina
Vrijednost investicije: 3.676.035,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija i Općina Viljevo

Do 1994. godine u Viljevu je djelovala područna škola pri matičnoj školi iz Belišća. Objekt je bio star preko 100 godina i ruševan. Tada je za dvije godine izgrađena nova osnovna škola u Viljevu te su sva djeca mogla pohađati nastavu u svom mjestu. Nije bilo sredstava za izgradnju športske dvorane, iako se započelo s izradom temeljne konstrukcije. Osječko-baranjska županija započela je 2003. godine s izgradnjom športske dvorane, koja je na radost učenika, učitelja i mještana završena 2005. godine.

 

Top