Dogradnja OŠ Josipa Antuna Ćolnića Đakovo

Površina: 208,00 m2
Početak i završetak izgradnje: 2016.-2017. godina
Vrijednost investicije: 1.114.899,50 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija

Mala dvorana započeti je, a nikad dovršeni objekt za potrebe kako nastave TZK tako i vanjskih korisnika (velike) Nastavno-sportske dvorane za razne sportske aktivnosti. Radovi na izgradnji  zaustavljeni su 1981.g. u fazi izrađenih vanjskih zidova do visine cca  3m s armaturom koja strši iz nosivih stupova, a koja je uslijed atmosferilija zahrđala. Zidovi su se na pojedinim dijelovima urušavali, a vremenom su bili obrasli u šikaru i korov. Ovakav nedovršeni objekt nagrđiva je inače uredan školski okoliš, a također je bio potencijalno opasan jer se pojedini učenici unatoč upozorenjima penjali i hodali po zidovima. Osječko-baranjska županija je stoga 2016. godine pokrenula radove na dogradnji učionice koji su završeni 2017. godine. Prizemlje se koristi za potrebe produženog boravka za učenike 1.-4. razreda i polaznike predškole. Gornja prostorija se najvećim dijelom koristi kao učionica sa informatičkom opremom a i za druge namjene: sjednice učiteljskih vijeća, razrednih vijeća, stručne skupove i javne tribine, Vijeća roditelja, Vijeća učenika te za Stručne aktive učitelja  Osječko – baranjske županije.

Top