Izgradnja OŠ B. Klaića Bizovac Područne škole Cret

Površina: 329 m2
Početak izgradnje: 2007. godina
Završetak izgradnje: 2009. godina
Vrijednost investicije:
2.322.535,00 kn
Investitor: Osječko-baranjska županija; Općina Bizovac financirala projektnu dokumentaciju

Stari objekt Područne škole Cret bio je star, vlažan i nefunkcionalan te ga nije bilo moguće obnoviti. Osječko-baranjska županija započela je 2007. godine s izgradnjom nove škole koja  uz učionički prostor ima sve potrebne popratne sadržaje, uključujući kuhinju, garderobu, zbornicu i višenamjenski hol. Na taj su način tridesetak učenika sa svojim učiteljima dobili kvalitetnije uvjete za primjereno izvođenje nastavnog plana i programa.

Top