Pripremna dokumentacija strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT Osijek

Razdoblje provedbe projekta: 2020.-2022. godine

Program revitalizacije se planira provoditi u više faza projektiranja i izgradnje, a u ovom Projektu predložena je izrada pripremne dokumentacije koja će obuhvatiti izradu studije izvedivosti, konzervatorske dokumentacije, dokumentacije za uklanjanje objekata i zbrinjavanje otpada te izradu dokumentacije prenamjene upravne zgrade u učenički dom. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 2.777.500,00 kuna.

Top