Obnova palače Virovitičke županije, Županijska 4 Osijek

Razdoblje: izvedbe projekta: 2021. - 2024. godina

Projekt obuhvaća izradu projektne dokumentacije za realizaciju obnove zaštićenog kulturnog dobra, Zgrade Virovitičke županije u Osijeku (snimka postojećeg stanja, izrada Konzervatorskog elaborata, izrada Projekta obnove pročelja zgrade - fasada, stolarija, krov u smislu poboljšanja energetskih svojstava zgrade te izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta uređenja unutrašnjosti zgrade - ulazni dio/ulazni hol, stubište, omogućavanje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti liftom, uredske i druge prostorije, instalacije vodovoda i kanalizacije, elektro instalacije i strojarske instalacije. Nakon pribavljene projektne dokumentacije slijedi obnova zgrade palače. Vrijednost dokumentacije iznosi 250.000,00 kuna, a ukupna procijenjena vrijednost investicije iznosi 75.000.000,00 kuna.

Top