• AGROEKONOMIKA

Agroekonomika


Poduzetništvo u poljoprivrednoj proizvodnji, kao primarnoj gospodarskoj djelatnosti, zbog prehrane stanovništva, proizvodnje sirovina za prerađivačku industriju i povezanosti s uslugama, osobito turizmom, ima posebno značenje, jer predstavlja generator razvitka cjelokupnog gospodarstva. Teme izložene u ovom priručniku rezultat su interdisciplinarnih spoznaja iz područja biotehnologije i ekonomije. Priručnik je stoga koristan izvor informacija studentima, ali i svim proizvođačima koji žele imati šire spoznaje iz područja agroekonomike.

Priručnik - Agroekonomika

 

  • NAJZNAČAJNIJI ŠTETNICI, BOLESTI I KOROVI U RATARSKOJ PROIZVODNJI

Najznacajniji stetnici bolesti i korovi u ratarskoj proizvodnji


U ovom priručniku detaljno su opisani najzastupljeniji štetnici, bolesti i korovi na najznačajnijim ratarskim kulturama ovoga područja. Budući su podrobno opisani simptomi  pojedinih bolesti i ponuđen najjednostavniji način njihova suzbijanja priručnik može biti izuzetno koristan domaćim proizvođačima u učinkovitoj borbi s ovim izuzetno velikim problemom koji je na žalost sastavni dio svakog proizvodnog procesa. U priručniku su ukratko predstavljeni najdjelotvorniji oblici tretiranja najrasprostranjenijih korova u ratarskim kulturama, a na samom kraju ukazano je na važnost kvalitetnog uskladištenja kukuruza i pšenice i pružena je kratka analiza ekonomskih aspekata zaštite bilja.

Priručnik - Najznačajniji štetnici, bolesti i korovi u ratarskoj proizvodnji

 

 

  • NAJZNAČAJNIJI ŠTETNICI, BOLESTI I KOROVI U UZGOJU POVRĆA

Najznacajniji stetnici bolesti i korovi u uzgoju povrca


Priručnikom su obuhvaćeni najznačajniji štetnici bolesti i korovi po pojedinim vrstama povrća, dan je detaljan opis svakog štetnika. Pored toga na pregledan i slikovit način izloženi su simptomi svih bolesti obuhvaćenih priručnikom i navedena je metodologija njihova suzbijanja. Iako se priručnik najvećim dijelom bavi štetnicima, bolestima i korovima u uzgoju povrća jedan njegov dio posvećen je doradi pakiranju i skladištenju povrća kao neizostavnom dijelu uspješnog proizvodnog procesa, a pružen je i osvrt na ekonomsku dimenziju zaštite povrća promatran kroz prizmu činjenice da je vrijednost šteta koju povrtlarskim kulturama nanose štetnici, korovi i bolesti iz godine u godinu sve veća.

Priručnik - Najznačajniji štetnici, bolesti i korovi u uzgoju povrća

 

  • NAVODNJAVANJE

Sve mjere i radovi kojima se svjesno i na umjetni način povećava sadržaj vode u tlu s ciljem uzgoja poljoprivrednih kultura nazivamo navodnjavanjem. U ovom priručniku dan je detaljan opis potreba biljaka za vodom i sadržaj vode u tlu. Pored toga naglašena je potreba obavljanja pripremnih i istraživačkih radova (pedoloških i hidropedoloških) prije donošenja odluke o praktičnoj izvedbi navodnjavanja i pružen iscrpan uvid u sve potrebne korake i radnje od ideje do operativne primjene sustava za navodnjavanje na određenom prostoru. U priručniku su prikazani najzastupljeniji načini i sustavi navodnjavanja, te u kratkim crtama opisan je CROPWAT (računalni program osmišljen od strane stručnjaka FAO).

Priručnik - Navodnjavanje

 

 

  • PROIZVODNJA MLIJEKA

Proizvodnja mlijeka


Jednostavnim i razumljivim rječnikom u priručniku se prezentira cjelovita tehnologija uzgoja mliječnih krava, koza i ovaca s naglaskom na hranjivu vrijednost specifičnih krmiva i praktične preporuke u obrocima mliječnih životinja. Naglasak je stavljen i na stručnu pripremu i vođenje pravilnoga postupka mužnje te na fiziološke karakteristike mliječne žlijezde i njenu patologiju. Dužna pozornost posvećena je tumačenju učestalih metaboličkih bolesti mliječnih životinja te ekonomici proizvodnje mlijeka. Pored svoje stručne vrijednosti priručnik ima i svoju praktičnu vrijednost kako za proizvođače tako i za stručnjake na terenu koji se bave ovim proizvodnim pravcem.

Priručnik - Proizvodnja mlijeka

 

 

  • ZAŠTIĆENI PROSTORI – PLASTENICI I STAKLENICI

Zasticeni prostori plastenici i staklenici


Priručnik je namijenjen kao pomoć sadašnjim i budućim proizvođačima povrća i cvijeća, studentima Poljoprivrednih fakulteta, učenicima srednjih Poljoprivrednih škola, kao i ostalima koji žele nešto naučiti o zaštićenim prostorima. Ovaj priručnik praktična je pomoć proizvođačima u donošenju odluke o zasnivanju i podizanju bilo kojeg oblika zaštićenog prostora. Priručnik je time značajniji ako se zna da je proizvodnja u zaštićenim prostorima jedna od najvažnijih i najbrže rastućih komponenata poljoprivredne industrije razvijenih zemalja.

Priručnik - Zaštićeni prostori-plastenici i staklenici

 

 

  • NAJZNAČAJNIJI ŠTETNICI, BOLESTI I KOROVI U VOĆARSTVU I VINOGRADARSTVU

Najznacajniji stetnici bolesti i korovi u vocarstvu i vinogradarstvuOvaj priručnik treba poslužiti poljoprivrednim proizvođačima, vinogradarima i voćarima, u borbi protiv najraširenijih i najopasnijih štetnika, bolesti i korova na našem području. Zaštita voćnjaka i vinograda podrazumijeva pravovremenu i optimalnu primjenu svih, kako preventivnih, tako i kurativnih mjera, kako bi vinogradar, odnosno voćar, zaštitio svoj vinograd ili voćnjak od mnogobrojnih štetnika, bolesti i korova koji ga ugrožavaju. Kako bi uspješno provodio zaštitu, proizvođač mora poznavati osnove biologije štetočina, način života i optimalne uvijete za razvoj bolesti, kao i fenofaze biljke, radi što uspješnijih provođenja preventivnih, a po potrebi i kurativnih mjera borbe protiv štetočinja. Također treba znati osnove stručne terminologije u zaštiti bilja (npr. karenca, toleranca, koncentracija, dozacija i sl.). Nužno je pratiti savjete savjetodavne i prognozne službe, svakodnevno pratiti meteorološke podatke o temperaturi zraka, tla, relativnoj vlazi zraka, te podatke o padalinama.Napose, najvažnije za svakoga proizvođača je svakodnevno praćenje zdravstvenoga stanja voćnjaka ili vinograda, a sve u svrhu pravovremenoga reagiranja i sprječavanja širenja štetočina. 

Priručnik - Najznačajniji štetnici, bolesti i korovi u voćarstvu i vinogradarstvu

  • PROIZVODNJA MESA

Proizvodnja mesaProizvodnja mesa, uz proizvodnju mlijeka i jaja, treba prvenstveno osigurati kvalitetne bjelančevine (esencijalne aminokiseline) u prehrani ljudi i očuvati njihovo dobro zdravlje. Usprkos povoljnim prirodnim uvjetima u našoj zemlji za proizvodnju mesa, ona nije ni približno razvijena u odnosu na potencijalne mogućnosti. Po potrošnji pojedinih vrsta mesa još uvijek smo iza gospodarski razvijenih zemalja. S obzirom na obim proizvodnje, samo je količina proizvedenog pilećeg mesa na razini trenutne samodostatnosti. Velika prepreka u razvoju proizvodnje mesa, utemeljene na znanstvenim spoznajama, je i nedovoljna razina stručne osposobljenosti poljoprivrednih proizvođača. Upravo zato je ovaj priručnik izrađen prije svega za poljoprivredne proizvođače, ali i kao nastavna literatura za studente Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. Priručnik se može koristiti i za druge module koji, u različitom obimu, proučavaju problematiku proizvodnje mesa te za različite oblike cjeloživotnog obrazovanja. Iako je obim ovog priručnika limitiran, autori se nadaju da će on korisno poslužiti u temeljnoj edukaciji poljoprivrednih proizvođača i studenata te pridonijeti podizanju razine i unosnosti proizvodnje mesa u nas.

Priručnik - Proizvodnja mesa

  • AGRO-BASE - TEHNOLOGIJA VAŽNIJIH RATARSKIH I POVRTLARSKIH KULTURA

AGRO-BASE sadrži podatke o glavnim ratarskim i povrtlarskim kulturama zanimljivim za područje Slavonije i Baranje te tehnologiju (agrotehnika) njihova uzgoja. Osobit naglasak stavljen je na agrotehničkim mjerama uzgoja, njezi i zaštiti pojedinih kultura, a podaci su rezultat znanstvenih i stručnih istraživanja i saznanja iz bogate literature o ovim pitanjima, koje je za korištenje priredio dr.sc. Mladen Jurišić.

AG base je izrađen za potrebe projekta "Geoinformatizacija za potrebe unapređenja poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije", a namijenjen naprednijim farmerima i djelatnicima nadležnih službi.

Putem web stranica AGROBASE trenutno su dostupni podaci za ratarske kulture kukuruz i pšenicu, a za preostale kulture na AGRO-BASE CD-u.

 

 

Top