Srednjoškolski odgoj - opći podaci

Na području naše Županije djeluje 29 srednjih škola i dva samostalna učenička doma i to: u Osijeku djeluje 16 srednjih škola čiji je osnivač Županija te Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku čiji je osnivač Provincijalat Hrvatske pokrajine Družbe Isusove, Gaudeamus, prva privatna srednja škola u Osijeku s pravom javnosti i Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj kojemu je osnivač Vlada Republike Hrvatske, a koji pohađaju učenici osnovne i srednje škole, a nastavu slušaju na mađarskom jeziku. Nadalje, u Belom Manastiru djeluju tri srednje škole, tri u Đakovu, a po jedna u Valpovu, Donjem Miholjcu, Našicama, Đurđenovcu i Dalju. Srednje škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija rade u 32 objekta, stručnu nastavu izvode u 17 radionica, a 12 srednjih škola ima športsku dvoranu.

U Osijeku djeluju dva samostalna učenička doma i dva koja su u sastavu Ugostiteljsko-turističke škole i Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“ u Osijeku. Učenički domovi imaju važnu ulogu u ustroju srednjeg školstva, osobito za učenike iz udaljenih mjesta sa slabim prometnim vezama kao i učenike slabijeg materijalnog stanja. Da se u ovoj Županiji tome pridaje dužna pažnja govori i to što su Srednjoškolski đački dom i Dom „Hrvatskoga radiše“ te učenički dom Trgovačke i komercijalne škole „Davor Milas“ u Osijeku u potpunosti adaptirani. Iako povećani kapaciteti ne zadovoljavaju potrebe učenika za smještaj u dom, adaptacijom je znatno podignuta kvaliteta rada i življenja u srednjoškolskim domovima pa se sve više razmišlja o potrebi izgradnje još jednog učeničkog doma.

U ustroju srednjeg školstva na području grada Osijeka je Glazbena škola Franje Kuhača u kojoj se provodi osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a ima regionalno značenje. Učenici srednjoškolskog uzrasta Glazbene škole Franje Kuhača opće obrazovne predmete slušaju u III. gimnaziji u Osijeku.

Mrežu srednjih škola na području Županije čine:

  1. I. gimnazija Osijek, Osijek, www.gimnazija-prva-os.skole.hr
  2. II. gimnazija Osijek, Osijek, www.gimnazija-druga-os.skole.hr
  3. III. gimnazija Osijek, Osijek, www.gimnazija-treca-os.skole.hr
  4. Elektrotehnička i prometna škola Osijek, Osijek, http://ss-elektrotehnicka-prometna-os.skole.hr
  5. Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek, http://ss-strojarska-tehnicka-os.skole.hr
  6. Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek, http://ss-tehnicka-rboskovica-os.skole.hr/
  7. Medicinska škola Osijek, Osijek, http://ss-medicinska-os.skole.hr
  8. Graditeljsko–geodetska škola Osijek, Osijek, http://ss-graditeljsko-geodetska-os.skole.hr
  9. Poljoprivredna i veterinarska škola Osijek, Osijek, www.ss-poljoprivredna-veterinarska-os.skole.hr
10. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, Osijek, http://www.umjetnicka-skola-osijek.hr/
11. Ekonomska i upravna škola Osijek, Osijek, http://ss-ekonomska-upravna-os.skole.hr
12. Ugostiteljsko – turistička škola, Osijek, http://ss-ugostiteljsko-turisticka-os.skole.hr
13. Trgovačka i komercijalna škola ''Davor Milas'' , Osijek, http://ss-trg-kom-dmilas-os.skole.hr
14. Obrtnička škola Osijek, Osijek, www.ss-obrtnicka-os.skole.hr
15. Glazbena škola Franje Kuhača Osijek, Osijek, www.gsfk-osijek.hr
16. Prosvjetno kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek, www.centar-prosvjetnokulturni-madjara-os.skole.hr
17. Gimnazija Beli Manastir, Beli Manastir, www.gimnazija-beli-manastir.skole.hr
18. Prva srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir, www.ss-prva-bm.skole.hr
19. Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir, http://ss-druga-bm.skole.hr
20. Srednja škola Dalj, Dalj, http://ss-dalj.skole.hr
21. Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo, www.gimnazija-agmatosa-dj.skole.hr
22. Ekonomska škola ''Braća Radić'', Đakovo, http://ss-ekonomska-bracaradic-dj.skole.hr
23. Srednja strukovna škola Antuna Horvata, Đakovo, https://strukovna.com
24. Srednja škola Valpovo, Valpovo, www.ss-valpovo.hr
25. Srednja škola Donji Miholjac, Donji Miholjac, http://ss-donji-miholjac.skole.hr
26. Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice, Našice http://ss-ikrsnjavoga-nasice.skole.hr
27. Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac, Đurđenovac, http://ss-jkozarca-djurdjenovac.skole.hr
28. Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku, Osijek, www.ikg.hr
29. GAUDEAMUS, prva privatna srednja škola u Osijeku, s pravom javnosti ,Osijek, www.gaudeamus.hr/gaudeamus

 

ĐAČKI DOMOVI

 1. Srednjoškolski đački dom Osijek, Osijek, www.sddosijek.com
 2. Učenički dom ''Hrvatskoga radiše'' Osijek, Osijek, www.hrvatski-radisa.hr
Top