Predškolski odgoj i obrazovanje

Predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci predškolske dobi organiziran je na području Županije u 32 predškolske ustanove. Mrežu predškolskih ustanova na području Županije čine:

 

 1.  DJEČJI VRTIĆ OSIJEK, Osijek, Vijenac I. Meštrovića 7, tel. 204-701 http://vrticiosijek.hr/
 2.  DJEČJI VRTIĆ „MARIJA PETKOVIĆ“ Zagreb, Podružnica Osijek, Bakarska 1, tel. 500-612  http://marijapropetog.hr/marija1
 3.  DJEČJI VRTIĆ „BOBITA“ Osijek, Drinska 12a, tel. 275-265 http://centar-prosvjetnokulturni-madjara-os.skole.hr
 4.  DJEČJI VRTIĆ „LANE“ Osijek, Bogdanovačka 21, tel. 580-051  http://www.djecji-vrtic-lane.hr
 5.  DJEČJI VRTIĆ „SNJEGULJICA“ Osijek, Krstova 44, tel. 097 7600343
 6.  DJEČJI VRTIĆ „MALI PRINC“ Osijek, Dunavska 86, http://www.dvmaliprinc.hr
 7.  DJEČJI VRTIĆ „HEIDI“ OSIJEK, Osijek, Drinska 41, tel. 271-350
         8.  DJEČJI VRTIĆ "LASTAVICA", Osijek, Zagrebačka 24, tel. 657-505 http://dv-lastavica.hr/
 9.  DJEČJI VRTIĆ „REGOČ“, Tenja, Luke Botića 23, tel. 293-733
10. DJEČJI VRTIĆ ĐAKOVO, Đakovo, Luke Botića 7a, tel. 810-740 www.djecjivrticdjakovo.hr
11. DJEČJI VRTIĆ „ZVRK“ , Đakovo, Katarine Zrinske 11, tel. 814-359
12. MONTESSORI DJEČJI VRTIĆ „SUNČEV SJAJ-NAZARET“ Đakovo, Frankopanska 1a, tel. 801-255 www.montessori-nazaret.com
13. DJEČJI VRTIĆ „MASLAČAK“ Belišće, Vijenac dr. F. Tuđmana 2, tel. 662-455 www.vrtic-maslacak-belisce.hr
14. DJEČJI VRTIĆ „MAZA“ VALPOVO, Prilaz Crvenom križu 3, tel. 651-451 www.vrticmazavalpovo.hr
15. DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „ MOJ BAMBI“, Valpovo, Matije Gupca 27, tel. 650-367
16. DJEČJI VRTIĆ „PINOKIO“ Donji Miholjac, Prilaz Stadionu 3, tel. 631-919 www.vrtic-pinokio.hr
17. DJEČJI VRTIĆ „ZVONČIĆ“ Našice, Dore Pejačević 4, tel. 613-215 www.vrtic-nasice.hr
18. DJEČJI VRTIĆ „BUBAMARA“ Našice, Braće Radića 140, tel. 614-040
19. DJEČJI VRTIĆ I JASLICE „POTOČNICA“, Našice, J. J. Strossmayera 82, tel. 617-685
20. DJEČJI VRTIĆ „JAGLAC“ , Đurđenovac, A. Stepinca 3 tel. 602-422
21. DJEČJI VRTIĆ „TINTILINIĆ“ Koška, J. Kozarca bb, tel. 681-400
22. DJEČJI VRTIĆ „CVRČAK“ Beli Manastir, V. Nazora 34a, tel. 701-318 http://www.dvcbm.hr/
23. DJEČJI VRTIĆ „RADOST“ Darda, Žrtava Dom. Rata 77a, tel. 740-412 https://dvradost.hr/
24. DJEČJI VRTIĆ „GRLICA“ Bilje, Školska 6, tel. 751-381 www.vrtic.bilje.net
25. DJEČJI VRTIĆ „IVANČICA“ Čeminac, Ul. Ljudevita Gaja 2, tel. 756-161
26. DJEČJI VRTIĆ „ZEKO“ Kneževi Vinogradi, Glavna 10, tel. 731-012 https://knezevi-vinogradi.hr/ustanove-i-tvrtke/djecji-vrtici/
        27. DJEČJI VRTIĆ "HLAPIĆ" Semeljci, Kolodvorska 2 b, tel. 239-114 https://hlapic.semeljci.hr/
        28. DJEČJI VRTIĆ "BAJKA" Strizivojna, Braće Radića 170, tel. 300-602 https://www.djecjivrticbajka.hr/
        29. DJEČJI VRTIĆ "PETAR PAN" Satnica Đakovačka, Ante Starčevića 26, tel. 852-122 http://www.dvpetarpansdj.hr/
        30. DJEČJI VRTIĆ "OGLEDALCE" Ernestinovo, Školska 4, tel. 216-332 https://www.djecjivrticogledalce.hr/
        31. DJEČJI VRTIĆ "KRIJESNICA" Gorjani, Bolokan 1, tel. 206-075
        32. DJEČJI VRTIĆ "ZVONČICA", Punitovci, Stjepana Radića 58 B, tel. 625-402 https://www.dvzvoncicapunitovci.hr/ 
 

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića

Po zahtjevu osnivača dječjeg vrtića Upravni odjel utvrđuje uvjete za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića i donosi rješenje kojim se odobrava dječjem vrtiću početak obavljanja djelatnosti.

Uvjeti za početak obavljanja djelatnosti dječjeg vrtića su:

  • rješenje nadležnog ministarstva kojim je utvrđeno da je akt o osnivanju dječjeg vrtića u sukladnosti sa zakonom,
  • odobren program rada,
  • potreban broj odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika,
  • osiguran prostor i oprema za trajno obavljanje djelatnosti, sukladno standardima i normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe,
  • osigurana novčana sredstva za osnivanje i početak rada dječjeg vrtića,
  • dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima.

Nakon što je pribavio rješenje nadležnog ministarstva i suglasnost na programe rada, osnivač dječjeg vrtića podnosi zahtjev ovom Upravnom odjelu za odobrenje početka obavljanja djelatnosti.
Uz zahtjev prilaže isprave odnosno dokaze temeljem kojih se može utvrditi ispunjenost traženih uvjeta.

Obrasci:
 
Top