Osnovnoškolski odgoj - upisi

Upravni odjel za obrazovanje u okviru svoje nadležnosti, po zahtjevu stranaka, obavlja upravne poslove i rješava u upravnom postupku po:

1. Zahtjevu za prijevremeni upis djeteta u prvi razred osnovne škole

Za dijete koje do 1. travnja tekuće godine ne navršava šest godina života i nije školski obveznik, roditelj ili staratelj može podnijeti zahtjev organu uprave nadležnom za poslove školstva da dijete uvrsti u popis djece dorasle za upis u osnovnu školu, kako bi stručno povjerenstvo utvrdilo je li dijete sposobno za prijevremeni upis u školu. Zahtjev se može podnijeti samo za dijete koje će do kraja tekuće godine navršiti šest godina.
Zahtjev podnosi roditelj ili staratelj, uz preslik rodnog lista i domovnice (bez obzira na datum izdavanja), na obrascu koji je objavljen na ovoj stranici.
 
2. Prijedlogu za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu

Prijedlog za odgodu upisa u prvi razred osnovne škole za jednu školsku godinu podnosi stručno povjerenstvo škole, nakon obavljenog pregleda djeteta.

3. Zahtjevu za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole

Za dijete kojemu je zbog teškog oštećenja zdravlja onemogućeno redovito školovanje, ili koje ima višestruke teškoće, a čiji su roditelji u skladu s posebnim propisima stekli pravo na status roditelja njegovatelja, odnosno za dijete koje je s obzirom na vrstu, stupanj i težinu oštećenja steklo pravo na skrb izvan vlastite obitelji radi osposobljavanja na samozbrinjavanje u domu socijalne skrbi ili pravo na pomoć i njegu u kući, u sklopu kojeg se osigurava pružanje psihosocijalne pomoći, roditelj podnosi zahtjev ovom Upravnom odjelu za privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole (jedne ili duže od jedne školske godine).

4. Privremeno oslobođenje od već započetog školovanja

U slučaju kada učenik zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti nastaviti započeto školovanje u osnovno ili srednjoj školi, zdravstvenoj ili rehabilitacijskoj ustanovi, ili u kući roditelj podnosi školi zahtjev za privremenim oslobođenjem djeteta od već započetog školovanja.

Osim zahtjeva roditelj obavezno dostavlja medicinsku dokumentaciju o zdravstvenom stanju učenika. Škola dostavlja Upravnom odjelu mišljenje i prijedlog Stručnog povjerenstva škole te zahtjev roditelja i presliku medicinske dokumentacije učenika.

5. Prijedlogu za utvrđivanje primjerenog oblika školovanja za djecu s teškoćama u razvoju

Za učenike s teškoćama u razvoju ovaj Ured donosi rješenje o utvrđivanju primjerenog oblika školovanja, na prijedlog stručnoga povjerenstva škole. Prijedlog o primjerenom programu školovanja mora sadržavati specifične metode rada s djetetom, potrebna specifična nastavna sredstva i pomagala, obrazovne potrebe djeteta, obrazovni status djeteta, odnosno procjenu obrazovnih dostignuća, program obrazovanja, potreban primjerni oblik pomoći, vrstu i stupanj teškoće te mišljenje roditelja o utvrđenom programu školovanja.

6. Ukidanju rješenja o primjerenom programu osnovnog i srednjeg obrazovanja za učenike s teškoćama u razvoju

Navedeni zahtjevi podnose se ovom Upravnom odjelu (prema mjestu prebivališta) i oslobođeni su plaćanja upravne pristojbe.

 

 Obrasci:

Top