31000 Osijek, Trg Ante Starčevića 2           

Osnovnoškolski odgoj - opći podaci

Prema Mreži osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije djeluju ukupno 72 matične osnovne škole sa 107 područnih škola. Od toga broja Osječko-baranjska županija je osnivač 53 matične osnovne škole i 105 područnih škola koje djeluju u 203 objekta. Naime, od 52 matične škole 4 matične škole djeluju u dva objekta što je ukupno 56 objekata, 1 područna škola djeluje u dva objekta što je ukupno 106 objekata i imamo 50 športskih dvorana.

U ustroju osnovnih škola naše Županije djeluju i škole sa specifičnim programima i to:

  • Centar za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" u Osijeku je odgojno obrazovna ustanova za djecu i odrasle osobe s lakšim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama te utjecajnim teškoćama u razvoju. Ova škola ima regionalno značenje, a pri osnovnim školama u Osijeku, Đakovu, Valpovu, Donjem Miholjcu i Đurđenovcu djeluju posebni odjeli za učenike s teškoćama u razvoju,
  • Glazbena škola Franje Kuhača koju pohađaju daroviti učenici osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta u području glazbene umjetnosti,
  • Osnovna glazbena škola „Kontesa Dora“ u Našicama, koju pohađaju učenici osnovnoškolskog uzrasta,
  • Umjetnička škola u Belom Manastiru, koju također pohađaju učenici osnovnoškolskog uzrasta, a čiji je osnivač Grad Beli Manastir, dok u OŠ „A. Harambašić“ Donji Miholjac, „I. G. Kovačić“, Đakovo, M. P. Katančića, Valpovo djeluju odjeli osnovne glazbene škole,
  • Prosvjetno kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj u Osijeku pohađaju učenici osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, a nastavu slušaju na mađarskom jeziku.
  • Centar za autizam je javna ustanova koja obavlja odgojno-obrazovni i rehabilitacijski rad za djecu, učenike i odrasle osobe s poremećajima iz autističknog spektra, sukladno njihovim razvojnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima.

Sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, za sve učenike od I.-IV. razreda koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje tri kilometra i učenike od V.-VIII. razreda koji imaju adresu stanovanja udaljenu od škole najmanje pet kilometara osiguran je prijevoz autobusima javnog prijevoznika APP d.d Požega i Panturista d.d.Osijek, a za što se osiguravaju znatna materijalna sredstva.

Osječko-baranjska županija u cilju ravnomjernog razvoja svih škola na području županije nastoji zadovoljiti potrebe i interese svih škola prema  prioritetima utvrđenim u Odluci o kriterijima i mjerilima za financiranje minimalnog financijskog standarda.

Mrežu osnovnih škola na području Županije čine:

  1. Osnovna škola Svete Ane u Osijeku, Osijek, www.os-svete-ane-os.skole.hr
  2. Osnovna škola Vladimira Becića, Osijek, www.os-vbecica-os.skole.hr
  3. Osnovna škola Franje Krežme, Osijek, www.os-fkrezme-os.skole.hr
  4. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Osijek, www.os-amihanovica-os.skole.hr
  5. Osnovna škola ''Mladost'', Osijek, http://os-mladost-os.skole.hr/
  6. Osnovna škola Frana Krste Frankopana, Osijek, http://os-fkfrankopana-os.skole.hr/
  7. Osnovna škola Vijenac, Osijek, www.os-vijenac-os.skole.hr
  8  Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek, www.os-jtruhelke-os.skole.hr
  9. Osnovna škola Ljudevita Gaja, Osijek, www.ljudevitgaj.hr
10. Osnovna škola ''Tin Ujević'', Osijek, www.os-tujevic-os.skole.hr
11. Osnovna škola ''Grigor Vitez'', Osijek, www.os-gvitez-os.skole.hr
12. Osnovna škola August Šenoa, Osijek, www.os-asenoa-os.skole.hr
13. Osnovna škola ''Dobriša Cesarić'', Osijek, www.os-dcesaric-os.skole.hr
14. Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek, www.os-ifilipovica-os.skole.hr
15. Osnovna škola ''Retfala'', Osijek, www.os-retfala-os.skole.hr
16. Osnovna škola Višnjevac, Višnjevac, www.os-visnjevac.skole.hr
17. Osnovna škola Josipovac, Josipovac, www.os-josipovac.skole.hr
18. Osnovna škola Tenja, Tenja, www.os-tenja.skole.hr
19. Centar za odgoj i obrazovanje 'Ivan Štark', Osijek, www.centar-istark-os.skole.hr
        20. Centar za autizam, Osijek, http://www.cza-os.hr/
21. Prosvjetno-kulturni centar Mađara u Republici Hrvatskoj, Osijek, http://www.centar-prosvjetnokulturni-madjara-os.skole.hr/
22. Osnovna škola Miroslava Krleže, Čepin, www.os-mkrleze-cepin.skole.hr
23. Osnovna škola Vladimir Nazor, Čepin, www.os-vnazor-cepin.skole.hr
24. Osnovna škola Mate Lovraka, Vladislavci, www.os-mlovraka-vladislavci.skole.hr
25. Osnovna škola Milka Cepelića, Vuka, www.os-mcepelica-vuka.skole.hr
26. Osnovna škola ''Antunovac'', Antunovac, www.osantunovac.hr
27. Osnovna škola Bijelo Brdo, Bijelo Brdo, www.os-bijelo-brdo.skole.hr
28. Osnovna škola Dalj, Dalj, www.os-dalj.skole.hr
29. Osnovna škola Ernestinovo, Ernestinovo, www.os-ernestinovo.skole.hr
30. Osnovna škola Laslovo, Laslovo, www.os-laslovo-korog.skole.hr
31. Osnovna škola ''August Harambašić'', Donji Miholjac, www.os-aharambasica-donjimiholjac.skole.hr
32. Osnovna škola ''Hrvatski sokol'', Podgajci Podravski, www.os-hrvatskisokol-podgajcipodravski.skole.hr
33. Osnovna škola ''Matija Gubec'', Magadenovac, www.os-mgubec-magadenovac.skole.hr
34. Osnovna škola Ante Starčević, Viljevo, www.os-astarcevica-viljevo.skole.hr
35. Osnova škola Budrovci, Budrovci, www.os-budrovci.skole.hr
36. Osnovna škola ''Ivan Goran Kovačić'', Đakovo, www.os-igkovacic-dj.skole.hr
37. Osnovna škola Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo, www.os-jacolnica-dj.skole.hr
38. Osnovna škola ''Vladimir Nazor'', Đakovo, www.os-vnazor-dj.skole.hr
39. Osnovna škola Drenje, Drenje, www.os-drenje.skole.hr
40. Osnovna škola Đakovački Selci, Selci Đakovački, www.os-selci-djakovacki.skole.hr
41. Osnovna škola Gorjani, Gorjani, www.os-gorjani.skole.hr
42. Osnovna škola 'Josip Kozarac', Josipovac Punitovački, www.os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr
43. Osnovna škola ''Silvije Strahimir Kranjčević'', Levanjska Varoš, www.os-sskranjcevic-levanjska-varos.skole.hr
44. Osnovna škola Matija Gubec, Piškorevci, www.os-mgubec-piskorevci.skole.hr
45. Osnovna škola Josipa Kozarca, Semeljci, www.os-jkozarca-semeljci.skole.hr
46. Osnovna škola ''Ivana Brlić Mažuranić'', Strizivojna, www.os-ibmazuranic-strizivojna.skole.hr
47. Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Trnava, www.os-jjstrossmayer-trnava.skole.hr
48. Osnovna škola Ivana Tišova, Viškovci, http://os-itisova-viskovci.skole.hr/
49. Osnovna škola Bratoljuba Klaića, Bizovac, www.os-bklaica-bizovac.skole.hr
50. Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Belišće, www.os-ikukuljevica-belisce.skole.hr
51. Osnovna škola Matije Petra Katančića, Valpovo, www.oskatancic.hr
52. Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci, www.os-petrijevci.hr
53. Osnovna škole Ivane Brlić Mažuranić, Koška, www.os-ibmazuranic-koska.skole.hr
54. Osnovna škola Ladimirevci, Ladimirevci, www.os-ladimirevci.skole.hr
55. Osnovna škola Dore Pejačević Našice, Našice, www.os-dpejacevic-na.skole.hr
56. Osnovna škola kralja Tomislava, Našice, http://os-kralja-tomislava-na.skole.hr/
57. Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, www.os-jjstrossmayera-djurdjenovac.skole.hr
58. Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač, Podgorač, www.os-hjuhna-podgorac.skole.hr
59. Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac, www.os-ibslovak-jelisavac.skole.hr
60. Osnovna škola Vladimira Nazora, Feričanci, www.os-vnazora-fericanci.skole.hr
61. Osnovna škola 'Dr. Franjo Tuđman', Beli Manastir, www.os-drftudjman-beli-manastir.skole.hr
62. Osnovna škola Bilje, Bilje, www.os-bilje.skole.hr
63. Osnovna škola "Matija Gubec", Čeminac, http://os-mgubec-ceminac.skole.hr/
64. Osnovna škola Darda, Darda, www.os-darda.skole.hr
65. Osnovna škola Draž, Draž, www.os-draz.skole.hr
66. Osnovna škola Jagodnjak, Jagodnjak, www.os-jagodnjak.skole.hr
67. Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi, www.os-knezevi-vinogradi.skole.hr
68. Osnovna škola Popovac, Popovac, www.os-popovac.skole.hr
69. Osnovna škola Šećerana, Šećerana, www.os-secerana.skole.hr
70. Osnovna škola Zmajevac, Zmajevac, http://os-zmajevac.skole.hr/
71. Osnovna škola Lug, Lug, www.os-lug.skole.hr
72. Osnovna glazbena škola ''Kontesa Dora'', Našice, www.kontesadora.hr
73. Osnovna škola Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka, www.os-satnicadjakovacka.skole.hr
Top