Upravni odjel za obrazovanje i mlade

Sjedište: 31000 Osijek, Županijska 4
Tel: (031) 221-637
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pročelnica Upravnog odjela:   
Miranda Glavaš-Kul
Tel: (031) 221-637
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnice Upravnog odjela:
Svjetlana Rauš
Tel: (031) 221-638
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Pomoćnici pročelnice:

Katarina Krešo - Pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za financije
Tel: (031) 221-640
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Bojan Tojagić - Pomoćnik pročelnice Upravnog odjela za mlade 
Tel: (031) 221-641
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 
 
Marija Krišto - Pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za pripremu i provedbu projekata
Tel: (031) 221-610
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

 

Upravni odjel za obrazovanje i mlade obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na obrazovanje odnosno djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva te predškolskog odgoja, mrežu ustanova u tim djelatnostima, davanje suglasnosti odnosno mišljenja nadležnih tijela Županije o aktima odnosno prijedlozima i drugim materijalima tih ustanova, sudjelovanje u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža, javne potrebe u tim djelatnostima, opće odnosno planske akte o korištenju sredstava za decentralizirane funkcije, provođenje županijskih programa i akata u području učeničkog i studentskog standarda i drugih projekata u kojima sudjeluje ili je nositelj Županija, obavlja poslove usmjerene ka mladima s ciljem razvoja javnih politika za mlade i u vezi s mladima, a kroz: poticanje njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu i partnerskog uključivanja u procese donošenja odluka, razvoj lokalnih i regionalnih projekata za mlade, poticanje osposobljavanja mladih za poduzetništvo i samozapošljavanje, podršku prevenciji i smanjivanju svih pojavnih oblika nasilja nad i među djecom i mladima, osnaživanje udruga mladih i za mlade te jedinica lokalne samouprave u svrhu 3 podizanja kvalitete života mladih i poboljšanja uvjeta za zadovoljavanje potreba mladih, informiranje i savjetovanje mladih o pitanjima od interesa za mlade, osiguravanje materijalnih i drugih uvjeta za rad Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije kroz koji potiče, povezuje i usklađuje djelatnost svih stručnih i drugih ustanova i tijela koja se na području Županije bave mladima i njihovim problemima, te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka Upravni odjel za obrazovanje i mlade u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na odgoj i obrazovanje odnosno djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva te predškolskog odgoja, kao što su poslovi koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa, upise, evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima školskih ustanova i druge povjerene poslove državne uprave iz područja obrazovanja odnosno djelatnosti osnovnog i srednjeg školstva, te predškolskog odgoja.

Top