Prostorni planovi i javnopravna tijela - GEOPORTAL

Informacije o dokumentima prostornog uređenja moguće je dobiti na stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ISPU .

Osječko-baranjska županija raspolaže sustavom za upravljanje digitalnom prostornoplanskom dokumentacijom po kojoj vodi geoinformacijski sustav strateškog upravljanja te, u sklopu istoga, GEOPORTAL. GEOPORTAL omogućuje mjerenje površina i duljina te crtanje izravno na zaslonu, kao i pretraživanje sadržaja po zadanim uvjetima. Informacije za pristupanje GEOPORTALU dostupne su u uputi.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata za koje ovaj Upravni odjel izdaje lokacijsku dozvolu.

 

U "Županijskom glasniku" broj 4/23. od 28. travnja 2023. godine objavljena je Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.

Više informacija o VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije dostupno je na mrežnoj stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije

 

Top