Prostorni planovi i javnopravna tijela - GEOPORTAL

Informacije o dokumentima prostornog uređenja moguće je dobiti na stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i na web stranici Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ISPU .

Osječko-baranjska županija raspolaže sustavom za upravljanje digitalnom prostornoplanskom dokumentacijom po kojoj vodi geoinformacijski sustav strateškog upravljanja te, u sklopu istoga, GEOPORTAL. GEOPORTAL omogućuje mjerenje površina i duljina te crtanje izravno na zaslonu, kao i pretraživanje sadržaja po zadanim uvjetima. Informacije za pristupanje GEOPORTALU dostupne su u uputi.

Popis javnopravnih tijela koja utvrđuju posebne uvjete za provedbu zahvata za koje ovaj Upravni odjel izdaje lokacijsku dozvolu.

 

U "Županijskom glasniku" broj 13/23. od 20. prosinca 2023. godine objavljena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.

U "Županijskom glasniku" broj 4/23. od 28. travnja 2023. godine objavljena je Odluka o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije provodi postupak strateške procjene utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije na okoliš, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja. Upravni odjel informira javnost o Odluci o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije  na okoliš, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša

Informacija o provedbi postupka SPUO i određivanja sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš VI. izmjena i dopuna Prostornog plana OBŽ - 14. srpnja 2023.

Više informacija o VI. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije dostupno je na mrežnoj stranici Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i Oglasniku zaštite okoliša i prirode

 

 

Top