Proračun

 

PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

            2024. godina:

 

            2023. godina:

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2023. godinu - vodič za građane

           I. izmjene i dopune Proračuna OBŽ za 2023. godinu - vodič za građane 

            2022. godina:

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2022. godinu - vodič za građane

           I. izmjene i dopune Proračuna OBŽ za 2022. godinu - vodič za građane

           II. izmjene i dopune Proračuna OBŽ za 2022. godinu - vodič za građane

            2021. godina:

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2021. godinu

           2020. godina:

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2020. godinu

           2019. godina:

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2019. godinu

         2013.-2018. godine:

  • Proračun Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu ("Županijski glasnik" broj  13/178/18. i 16/18.)

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

  • Proračun Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu ("Županijski glasnik" broj 9/16., 3/17. i 11/17 .)

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

  • Proračun Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15., 5/16. i 8/16.)

           Proračun u malom Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

  • Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/14., 3/15. i 10/15.)
  • Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/13., 6/14. i 11/14.)
  • Proračun Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu ("Županijski glasnik" broj 12/12., 4/13. i 13/13.)

 

Godišnja Izvješća o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije

 

Polugodišnja Izvješća o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije

 

Financijska izvješća Proračuna Osječko-baranjske županije - obrasci

 

Informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave
na području Osječko-baranjske županije

 

Top