Projekt revitalizacije brownfield lokacije OLT Osijek

eu proj

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Pripremna dokumentacija strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT Osijek (KK.10.1.3.05.0014)

Fond: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program potpore: Prioritetna os 10- Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“ za sufinanciranje aktivnosti pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija, UO za investicije i razvojne projekte

 

Razdoblje 
provedbe 
projekata:
   1. svibnja 2020. godine do 30. studenoga 2022. godine

Ukupna 
vrijednost
projekta: 
   2.777.500,00 kuna (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 416.625,00 kuna i sredstva EU 2.360.875,00 kuna).

 

OPIS PROJEKTA:

Projekt Pripremna dokumentacija strateškog projekta revitalizacije brownfield područja OLT Osijek obuhvaća izradu pripremne dokumentacije za studijsko tehničku dokumentaciju revitalizacije brownfield područja. Strateški projekt revitalizacije brownfield lokacije OLT Osijek je područje napuštenog i neiskorištenog industrijskog kompleksa, zemljišta, objekata infrastrukture, poslovne građevine iz različitih građevnih razdoblja do polovine 20. stoljeća a ukupno 59.046 m² površine. Na predmetnoj nekretnini planiraju se novi sadržaji javne, gospodarske, znanstvene i društvene namjene u svrhe revalorizacije ovog vrijednog područja i novog urbanog kompleksa u svrhu razvoja novih sektora pametne specijalizacije gospodarstva i turizma te obrazovne infrastrukture.

Program revitalizacije se planira provoditi u više faza projektiranja i izgradnje. Pripremna dokumentacija u Projektu obuhvatit će:

- izradu studije izvedivosti i

- idejno-tehničko i arhitektonsko rješenje te glavni i izvedbeni projekti rekonstrukcije i prenamjene

postojećih zgrada za gospodarske i društvene sadržaje.

Prva etapa realizacije projekta odnosi se na:

- gospodarski sadržaj koji čine: - poduzetnički inkubator i akcelerator (STEM tehnologije) i

- inkubator za kulturne i kreativne industrije

- obrazovno-sportski sadržaj koji čine: - sportski talent akcelerator i

- bazen (50 m x 25 m)

- kulturno-obrazovni sadržaj koji čine: - kazalište male scene i

- muzej i galerija za potrebe obrazovnih institucija.

Druga etapa realizacije projekta odnosi se na poticajnu stanogradnju za 1600 stanovnika odnosno 380 stanova.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“

Poveznice:

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-ko

 

OLT

Top