Potpore za unaprjeđenje lovstva

U područjima Osječko-baranjske županije pokrivenim šumama boravi dvadesetak vrsta divljači, a najrasprostranjeniji su jelen obični, srna, svinja divlja, zec obični, lisica, fazan i divlja patka. Divljač predstavlja dobro od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu sukladno Zakonu o lovstvu. 

Program unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2020.-2024. godine (Županijski glasnik" br. 8/19. i _/24.) izmijenjen je i proširen novim mjerama za 2024. godinu tako da obuhvaća 8 potpora koje predstavljaju okosnicu razvoja lovstva i lovnog turizma Županije. Potporama se potiče i olakšava korisnicima provedba potrebnih aktivnosti i zahvata koji su neophodni u gospodarenju lovištima i divljači.
 
Mjere koje u 2024. godini provodimo u lovstvu:
1. Potpora za opremanje hladnjača,
2. Potpora za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza,
3. Potpora za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma,
4. Potpora za sudjelovanje na manifestacijama u lovstvu,
5. Potpora za unos sitne divljači,
6. Potpora za izgradnju novih i održavanje postojećih lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata,
7. Potpora za cijepljenje lovačkih pasa i
8. Provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači.

Skupština Osječko-baranjske županije na temelju Programa donijela je Odluku o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/19. i _/24.). Odlukom su uređeni namjena, visina, uvjeti, rokovi i način postupka odobravanja nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Županije.

Na površinama zemljišta na kojima nisu ustanovljena vlastita ili državna lovišta, ustanovljuju se zajednička lovišta. Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/06., 10/08., 5/09., 6/15.3/16. i 8/19., 12/20., 6/22. i 11/23.) temeljem koje je ustanovila 85 zajedničkih lovišta na ukupno 304.946 hektara.

Zajednička lovišta se daju u zakup putem javnog natječaja na 10 lovnih godina, a s najpovoljnijim ponuditeljem Župan potpisuje ugovor o zakupu prava lova. Glavne vrste divljači kojima gospodare lovačka društva, a koje su propisane lovnogospodarskom osnovom su srna, zec, fazan, jelen obični i svinja divlja. Lovačka društva s oko 2.990 lovaca i pripravnika članice su Lovačkog saveza Osječko-baranjske županije.

Zakupnici prava lova prije isteka ugovora mogu davatelju zakupa prava lova u zajedničkoim lovištima na području Osječko-baranjske županije podnijeti zahtjev za produljenje zakupa prava lova za novo desetogodišnje razdoblje ukoliko udovoljavaju zakonskim propisima.

 

Top