Potpore za savjetovanje poduzetnika

Potpora za savjetovanje i mentoriranje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu i mentorsku djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika početnika i ostalih poduzetnika, a osobito za:

  • stručne savjetodavne usluge poduzetnicima, kao i korisnicima poduzetničkih inkubatora i
  • mentorske usluge poduzetnicima početnicima.

Potpora za savjetodavne usluge iznosi do 50% opravdanih troškova, a potpore za mentorske usluge poduzetnicima početnicima iznose do 200,00 kuna po satu mentoriranja, a najviše za mentoriranje pojedinog poduzetnika početnika do 1.000,00 kuna.

Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

  • rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost,
  • vanjskih suradnika.

Top