Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:

 • razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
 • razvoj prototipova i novih proizvoda,
 • zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
 • komercijalizaciju inovacija,
 • stručno osposobljavanje i obrazovanje,
 • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 75% opravdanih troškova. Opravdanim  troškovima za korištenje ove potpore smatraju se troškovi:

 • istraživanja i razvoja novih tehnologija,
 • razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih procesa,                                                                                                                                                                                                                                                         
 • ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga,
 • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom,
 • ulaganja u probnu proizvodnju,
 • stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
 • istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Pravo prijave za korištenje potpore imaju subjekti malog gospodarstva, poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora i inovatori putem ovih institucija.

 

 

Top