Potpore za promotivne aktivnosti

Potpora za promotivne aktivnosti dodjeljuje se za organizaciju i nastupe na manifestacijama koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za organizaciju i nastupe:

  • na sajmovima i izložbama,
  • na znanstveno-stručnim skupovima,
  • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova. Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka smatraju se troškovi:

  • najma i zakupa prostora,
  • kotizacije,
  • uvrštenja u sajamski katalog.

Pravo prijave za korištenje imaju subjekti malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije. 

 

Top