Potpore za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih planskim razvojnim dokumentima Županije i/ili  Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:

  • ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
  • kupovinu, izgradnju i rekonstrukciju poslovnog prostora.

Potpora iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 15.000,00 kuna za korisnike potpore čija je pretežita djelatnost i izvršeno ulaganje u prerađivačku industriju.

Opravdani troškovi za korištenje potpore smatraju se troškovi:

  • nabave strojeva i opreme za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • kupovine, izgradnje i rekonstrukcije poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • investicijskog i tekućeg održavanja poslovnog prostora za obavljanje pretežite djelatnosti,
  • nabave računalne opreme, kupovine ili zakupa licenciranih računalnih programa.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju subjekti malog gospodarstva. Subjekti malog gospodarstva, u smislu ove Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 4/22.) su u trgovačka društva, obrti i zadruge koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva.

 

Top