Potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti

 

Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina poduzetnika, te učenika i studenata, a osobito za:

  • pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke medije,
  • izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
  • organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika.

Potpora za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova. Opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

  • vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije,
  • predavača,
  • izrade, pripreme i tiskanja publikacija,
  • usluga medija.

Pravo prijave za korištenje potpora imaju poduzetničke potporne institucije te subjekti malog gospodarstva.

 

Top