Natječaji i javni pozivi u tijeku

  1. Javni poziv za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2022. godinu (od 28. siječnja do 28.veljače 2022. godine)
  2. Ku1 (Prijava za dodjelu potpore iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za financiranje javnih potreba u kulturi)
  3. Ku2 i Ku4 (Financijski plan i Izvješće o korištenju potpore iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije)
  4. Ku3 (Izvješće o korištenju potpore iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije za financiranje javnih potreba u kulturi)
  5. Upute za prijavitelje za predlaganje programa za Program javnih potreba u kulturi Osječko-baranjske županije za 2022. godinu 
  6. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
  7. Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka
  8. Obrazac ugovora o financiranju programa/projekta
Top