POTPORE ZA ORGANIZACIJU I SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJAMA

Potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama dodjeljuje se za organizaciju i/ili sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj ruralnog turizma i predstavljanje turističkih potencijala Županije, kojima se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju ruralnog turizma, a osobito za organizaciju i sudjelovanje:

  • na sajmovima i izložbama,
  • na znanstveno-stručnim skupovima,
  • na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama

Visina potpora može iznosi do 50% prihvatljivih troškova.

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi:

  • najma i zakupa prostora,
  • kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog,
  • izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije,
  • i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama iz točke 2. stavka 1. ovog javnog poziva.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u

postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

 

Top