Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu

Potpora za ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu dodjeljuje se pružateljima ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu koji se snabdijevaju poljoprivrednim proizvodima od lokalnih poljoprivrednih proizvođača.

Lokalni poljoprivredni proizvođači su proizvođači poljoprivrednih proizvoda čija je proizvodnja najviše udaljena do 30 kilometara od objekta gdje prijavitelj pruža turističke i ugostiteljske usluge.Potpora iznosi do 50% iznosa plaćenih računa za kupovinu poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača, a najviše do iznosa od 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednom godišnje.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Potpora se dodjeljuje pod sljedećim uvjetima:

  • da je podnositelj registriran za djelatnosti za koju se podnosi prijava
  • da se objekt za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu nalazi na području Županije.
  • da podnositelj prijave ima uspostavljenu poslovnu suradnju s lokalnim poljoprivrednim proizvođačima,
  • da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
  • da su troškovi nastali u razdoblju od 1. studenog prethodne godine do 31. listopada tekuće godine.
Top