Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma

Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom turizmu s ciljem podizanja razine kvalitete usluge, a osobito za:

  • ulaganje u objekte za pružanje turističkih, odnosno ugostiteljskih usluga,
  • ulaganja koja se odnose za ispunjavanje potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim propisima za obavljanje registrirane djelatnosti ili nove djelatnosti,
  • ulaganja u podizanje kvalitete usluge i konkurentnosti,
  • ulaganja u svezi s proširenjem ponude ugostiteljskih i turističkih usluga,
  • marketinške aktivnosti.

Potpora iznosi do 50% prihvatljivih troškova izvršenog ulaganja, a najviše do iznosa od 30.000,00 kuna.

Prihvatljivim troškovima za korištenje potpore smatraju se troškovi:

  • izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja objekta za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu,
  • nabavke opreme potrebne za pojedine oblike selektivnog turizma povezanim s ruralnim prostorom,
  • nabavke i postavljanja dodatnih vanjskih sadržaja za odmor i rekreaciju turista,
  • izrade web stranice, promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti, osim ako potpora za ove troškove nije ostvarena po drugim osnovama prema Odluci o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

U postupku odobravanja potpora primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

 

 

Top