Potpore u ruralnom turizmu

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje strateškog cilja razvoja konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma, te provedbu utvrđenih mjera, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o potporama za unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/15., 2/17. i 12/17.)

Odlukom su uređeni uvjeti, način, te postupak odobravanja potpora u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije.

Mjere potpora su sljedeće:

  1.  Potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma,
  2.  Potpora za autohtonu eno i gastro ponudu,
  3.  Potpora za organizaciju i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama.

Korisnici potpora su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti i trgovačka društva u kategoriji mikro i malih poduzeća registrirani za pružanje ugostiteljskih i turističkih usluga u ruralnom turizmu, udruge registrirane za djelatnosti povezane uz selektivne oblike ruralnog turizma i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije i koje ispunjavaju uvjete utvrđene Odlukom i posebnim propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.

Top