Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Radi stvaranja uvjeta za povećanje produktivnosti poljoprivrednih gospodarstava i za proizvodnju visokovrijedne hrane, otpornosti poljoprivredne proizvodnje na klimatske promjene, jačanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava i obnovu ruralne infrastrukture u funkciji poljoprivredne proizvodnje, kao i drugih strateških ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine ("Županijski glasnik" broj 4/21.), koji obuhvaća mjere koje su usklađene s uredbama Europske komisije koje uređuju potpore male vrijednosti, kao i mjere koje se ne smatraju državnom potporom, a kojim prestaje važiti Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2020. godine ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.).

U cilju provedbe mjera potpora iz programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje kojim su uređeni uvjeti, način i postupak odobravanja potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije, Skupština Osječko-baranjske županije donijela je Odluku o mjerama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine ("Županijski glasnik" broj 11/21.) kojom je prestala važiti Odluka o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/17., 8/17. i 4/18.).

Mjere potpora koje se provode u razdoblju od 2021. do 2023. godine su:

 1. Potpora mladim poljoprivrednicima,
 2. Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda,
 3. Potpora za prvo osnivanje obiteljskog  poljoprivrednog gospodarstva,
 4. Potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
 5. Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine,
 6. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,
 7. Potpora za trošak usluge klanja u registriranim objektima,
 8. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,
 9. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,
 10. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,
 11. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda,
 12. Potpora za manifestacije i
 13. Potpora za uređenje ruralne infrastrukture vezane uz poljoprivrednu.

Mjere potpora koje su se provodile u razdoblju od 2016. do 2020. godine su:

 1. Potpora mladim poljoprivrednicima,
 2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode,
 3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,
 4. Potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda,
 5. Potpora za unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu,
 6. Potpora za uzgoj i držanje, te kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
 7. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,
 8. Potpora za dobrobit životinja,
 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,
 10. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,
 11. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje,
 12. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda,
 13. Potpora za manifestacije i
 14. Potpora za uređenje ruralnog prostora.

Temeljne usluge i obnova sela

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., te ostvarivanja ciljeva iz Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj infrastrukturnih sustava, razvoj ruralnog prostora i kontinentalnog turizma, kako bi se unaprijedila kvaliteta života u ruralnom prostoru i stvorili uvjeti za ostanak stanovništva u tim prostorima, Odlukom o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine ("Županijski glasnik" broj 6/15. i 2/21.) uređuju se uvjeti, način, te postupak odobravanja potpora za izradu dokumentacije za provedbu Mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja jedinicama lokalne samouprave s područja Osječko-baranjske županije.

 
Potpore se odobravaju za projekte prihvatljivih ulaganja iz podmjere 7.2. Ulaganje u izradu, poboljšanje ili proširivanje svih vrsta male infrastrukture i podmjere 7.4. Ulaganje u pokretanje, poboljšavanje ili proširivanje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.
 
Top