Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2024. - 2027. godine ("Županijski glasnik" broj 13/23.) okosnica je djelovanja poljoprivredne i ruralne politike Osječko-baranjske županije. U Proračunu za 2024. godinu Program predviđa sredstva za 16 mjera potpora u iznosu 834.300 eura. 

Cilj je potporama povećati proizvodnju, stvoriti uvjete za povećanje produktivnosti i jačanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. Upravni odjel ovim mjerama provodi i druge strateške ciljeve utvrđene poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske. Mjere su usklađene s uredbama Europske komisije koje uređuju potpore male vrijednosti. Novi Program mjera 2024. - 2027. proširen je novim potporama, a neke dosadašnje su bolje prilagođene zahtjevima poljoprivrednika.

Skupština Osječko-baranjske županije na temelju Programa donijela je Odluku o mjerama potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2024.-2027. godine ("Županijski glasnik" broj _/24.). Odlukom su uređeni namjena, visina, uvjeti, rokovi i način postupka odobravanja nepovratnih financijskih sredstava odobrenih iz Proračuna Županije.

Mjere potpora koje se provode u razdoblju od 2024. do 2027. godine: 

 1. Potpora za prvo osnivanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva,
 2. Potpora mladim poljoprivrednicima,
 3. Potpora za podizanje plastenika i staklenika za uzgoj povrća i voća,
 4. Potpora za podizanje/rekonstrukciju intenzivnih nasada jabuka,
 5. Potpora za podizanje/rekonstrukciju ekstenzivnih nasada u voćarstvu,
 6. Potpora oštećenicima u slučaju prirodnih nepogoda,
 7. Potpora za kupovinu uzgojno valjanih grla u stočarstvu,
 8. Potpora za uzgoj i držanje uzgojno valjanih junica mliječne pasmine,
 9. Potpora za poticanje izvrsnosti u proizvodnji mlijeka,
 10. Potpora za trošak usluge klanja u registriranim objektima,
 11. Potpora za rekategorizaciju,
 12. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda,
 13. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi,
 14. Potpora za nabavu opreme za preradu poljoprivrednih proizvoda,
 15. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranje robne marke poljoprivrednih proizvoda i
 16. Potpora za manifestacije, promociju i plasiranje poljoprivredne proizvodnje.

Sve informacije o potporama dostupne su i u Upravnom odjelu i na telefon 031/221-589.

 

Temeljne usluge i obnova sela

Top