Hide Main content block

Prvi dio rekonstrukcije i dogradnje sportsko-rekreacijskog kompleksa Copacabana u Osijeku počeo je 10. siječnja ove godine, s rokom za završetak radova od 180 dana. Radovi u vrijednosti 30 milijuna kuna odvijaju se prema planiranoj dinamici, pa bi od srpnja građani mogli koristiti novi olimpijski bazen natjecateljskih dimenzija prema međunarodnim standardima i rekonstruirani okrugli bazen s atrakcijama sa strojarnicom i ostalom pratećim sadržajima i hortikulturom. Naravno, u tijeku su i drugi ...

Izdvajamo
Top