Potpore za razvoj Koncepta pametna sela na području Osječko-baranjske županije

U Hrvatskoj su ruralna područja znatna i po površini i po broju stanovnika, a čine gotovo dvije trećine državnog područja i na njima živi više od 40% stanovništva. Unatoč velikim ulaganjima koja se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, osnovna infrastruktura (kao što su skrb o djeci, kanalizacija, vodoopskrba) i dalje nije dostupna u svim ruralnim područjima. Svi ti elementi pridonose depopulaciji ruralnih područja i produbljuju jaz između ruralnih i urbanih područja.

Problem zaostajanja ruralnih područja u odnosu na urbane sredine i depopulacija tih područja nije samo problem Hrvatske ili zemalja istočne Europe već je prisutan i u najrazvijenijim zemljama Europske unije, te je prihvaćeno da je rješavanje ovog problema od strateškog interesa za cijelu Europu. Iz tog razloga u Europskoj uniji počeo se razvijati novi koncept razvoja ruralnog područja pod nazivom „Pametna sela“ (Smart Villages).

Osječko-baranjska županija prepoznala je važnost novog koncepta razvoja ruralnih područja, te je u svrhu poticanja, educiranja, podizanja svijesti i aktiviranja svih lokalnih čimbenika tijekom 2020. i 2021. godine, provodila Javni natječaj za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije. U 2020. godini na javni natječaj pristiglo je 47 prijava, a u 2021. godini pristiglo je 49 prijava. Cilj predmetnog natječaja bio je da se u ruralnom prostoru pronađu inovativni modeli organiziranja, rada i poslovanja, prihvaćajući i uspješnu praksu drugih dijelova naše zemlje i Europe.

Kao nastavak razvoja i implementacije Koncepta pametna sela na području Osječko-baranjske županije dana 16. prosinca 2021. godine, Skupština Osječko-baranjske županije usvojila je Odluku o potporama za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije (“Županijski glasnik“ 14/21.) kojom su uređeni uvjeti, način i postupak odobravanja potpora za provedbu Koncepta pametnih sela kroz sufinanciranje Strategija pametnih sela i projekata razvoja pametnih sela na području Osječko-baranjske županije.

Slijedom navedenog, potpore za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije su:

  1. Potpora za izradu Strategije pametnih sela i
  2. Potpora za provedbu projekata razvoja pametnih sela.

Potporom se smatraju bespovratna financijska sredstva odobrena za prihvatljive troškove i dodijeljena korisniku. Potrebna financijska sredstva za dodjelu potpora za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije planirana su u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu, u ukupnom iznosu od 26.000,00 eura.

2023. godina

  • Odluka o potporama za razvoj Koncepta pametnih sela na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 14/21.)

Top