Otvoreni podaci - Registri i baze podataka

Pravilnikom o bazama podataka Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/21. i 15/21.) utvrđene su baze podataka Osječko-baranjske županije, njihov sadržaj, namjena, podaci koje sadržavaju, oblik i način njihova vođenja te dostupnost.

Otvoreni podaci sadrže podatke iz baza podataka Osječko-baranjske županije za koje je propisana dostupnost javnosti te omogućuju korisnicima da u realnom vremenu dobiju sve potrebne informacije vezane za određenu bazu podataka.

Podaci su objavljeni u strojno čitljivom obliku (.XLSX, .PDF) i služe za daljnje korištenje, obrađivanje i distribuiranje od strane fizičkih i pravnih osoba uz obavezno navođenje izvora podataka.

 

Dobitnici priznanja

Porezi

Upisnik o izdanim rješenjima o krčenju šuma

Registar sportskih djelatnosti

Geoinformacijski sustav strateškog upravljanja Osječko-baranjske županije - Geoportal

Evidencija kolektivnih ugovora

Registar udruga sindikata i poslodavaca

Liste organizacijskih viškova

Registar nekretnina

Projekti

Investicije

Asset lista

Top