Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša

Sjedište: 31000 Osijek, Trg Lava Mirskog 1/I
Tel: (031) 221-811
Telefax: (031) 221-810
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
     
Upravni poslovi obavljaju se u sjedištu Upravnog odjela u Osijeku te u mjestima izvan sjedišta:
Beli Manastir, Trg Slobode 32    tel. 031/496-424
Donji Miholjac, Vukovarska 1    tel. 031/496-441
Đakovo, Pape Ivana Pavla II 4    tel. 031/496-461
Našice, Trg dr. Franje Tuđmana 7    tel. 031/496-455
Valpovo, K. P. Krešimira IV 1    tel. 031/496-435

Pročelnik:    
Ranko Radunović
Tel: (031) 221-812
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zamjenica pročelnika:
Suzana Kovačić  
Tel: (031) 221-814
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Livio Međurečan - pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove prostornog uređenja, graditeljstva i procjena vrijednosti nekretnina    
Tel: (031) 221-798
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

Nikola Anić - pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove prostornog planiranja, opće i pravne poslove
Tel: (031) 221-797
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. 

mr.sc. Ivanka Orkić Krajina - pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za poslove zaštite okoliša
Tel: (031) 221-831
E-mail:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša obavlja normativno-pravne, upravne, analitičko-planske, koordinacijske odnosno organizacijske i druge stručne i administrativne poslove iz samoupravnog djelokruga Županije koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša uključujući i zaštitu prirode te provedbu prostornih planova i izdavanje akata u svezi gradnje; uspostavljanje i vođenje informacijskih sustava iz nadležnosti upravnog odjela i njihovog uključivanja u šire informacijske sustave; provođenje propisa o procjeni vrijednosti nekretnina te obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost sukladno zakonu, propisima donesenim temeljem zakona te općim aktima Skupštine i posebnim aktima župana.

Uz poslove iz prethodnog stavka, Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u okviru poslova državne uprave povjerenih Županiji posebnim zakonima obavlja u skladu sa zakonom i poslove koji se odnose na prijenos građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinica lokalne samouprave, posebne uvjete za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijskih dozvola i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt, izdavanje posebnih uvjeta za postavljanje stabilnih mjernih objekata za nadzor vozila te druge povjerene poslove iz područja prostornog uređenja, osim rješavanja po zahtjevu za stupanjem u posjed prije pravomoćnosti rješenja o izvlaštenju (članak 7. stavak 2. ove Odluke), te iz područja graditeljstva i zaštite okoliša uključujući zaštitu prirode.

Popis zakona i ostalih važećih propisa koji se primjenjuju u Upravnom odjelu:

Propisi iz područja gradnje

Propisi iz područja prostornog uređenja

Propisi iz područja zaštite okoliša i prirode

Propisi iz područja procjene vrijednosti nekretnina

Top