Informacija o podnesenom zahtjevu za provedbu postupka izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom, sukladno čl. 34. Zakona

 

 

Informiranje i sudjelovanje javnosti

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Osječko-baranjske županije sukladno članku 34. Zakona o gospodarenju otpadom (84/21) provodi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti o podnesenom zahtjevu za izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom za:

  1. odlaganje neopasnog otpada kapaciteta većeg od 50 tona na dan
  2. odlaganje na odlagališta koja zaprimaju više od 10 tona otpada na dan ili imaju ukupni kapacitet preko 25.000 tona, osim odlagališta inertnog otpada.

Nije potrebno provoditi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti iz stavka 1. ovoga članka, ako je takvo informiranje i sudjelovanje javnosti provedeno u okviru postupka prema posebnom propisu kojim se uređuje okolišna dozvola.

Top