Obrasci / zahtjevi

 

Obrazac za izradu izvješća o provedbi PGORH u razdoblju 2017.-2022. godine

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazac zahtjeva o potrebi provedbe postupka OPUO (nema obvezu plaćanja upravne pristojbe)

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka OPUO

Ovjereni zahtjev zajedno s potvrdom uplate upravne pristojbe prema  Tar. br. 1. i 2. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi potrebno je dostaviti poštom ili osobno na adresu: Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Europske avenije 11, 31000 Osijek.

Upravna pristojba u iznosu od 20,00 kn (2,65 €, fiksni tečaj konverzije 7,53450) - Tar. br. 1. + 50,00 kn (6,64 €, fiksni tečaj konverzije 7,53450) - Tar. br. 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi uplaćuje se na žiro račun Osječko – baranjske županije, broj: HR2423600001800014000, model: HR68, poziv na broj: 5304 – OIB uplatitelja. Opis plaćanja: Upravna pristojba za Rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš

Upravna pristojba u iznosu od 50,00 kn (6,64 €, fiksni tečaj konverzije 7,53450) - Tar. br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi uplaćuje se na žiro račun Osječko – baranjske županije, broj: HR2423600001800014000, model: HR68, poziv na broj: 5304 – OIB uplatitelja. Opis plaćanja: Upravna pristojba za žalbu protiv rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obrazac zahtjeva za traženje mišljenja sukladno članku 66. Zakona o zaštiti okoliša

Obrazac za mišljenjem u postupku OSPUO

Obrazac za mišljenjem o provedenom postupku OSPUO

PRILOG II. – Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene na okoliš

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zahtjev za davanjem mišljenja o ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka Prethodne ocjene za zahvat

Zahtjev za davanjem mišljenja o ocjeni prihvatljivosti Strategije, Plana ili Programa za ekološku mrežu

Obrazac zahtjeva za provedbu postupka Prethodne ocjene za Strategiju, Plan ili Program

Top