Registar onečišćavanja okoliša - ROO

 

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/15, 12/18, 118/18Informacijski sustav zaštite okoliša sadrži podatke i informacije o stanju okoliša, opterećenjima i utjecajima na sastavnice okoliša, a člankom 151. stavkom 3. tog Zakona propisan je Registar onečišćavanja okoliša (ROO).

Način dostave podataka u ROO

Popunjavanjem internetske aplikacije, sastavljene po uzoru na obrasce iz Pravilnika o ROO, obveznik unosi podatke direktno u bazu ROO za čiji ulaz je potrebno ishoditi Korisnički račun (ime i zaporka). Za dodjelu Korisničkog računa obveznik podnosi zahtjev Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (ranije je to bila Hrvatska agencija za okoliš i prirodu – HAOP*) "Zahtjev za dodjelu Korisničkog računa za unos podataka u bazu ROO" za odgovarajući tip Korisničkog računa.

Tipovi korisnika:

  • Tip 1 – Operater, odabire se u svrhu popunjavanja PI-1 obrasca,
  • Tip 2 – Organizacijska jedinica, odabire se u svrhu popunjavanja PI-2 obrasca te, po potrebi, ostalih tematskih obrazaca;

Prema Pravilniku o ROO (NN 03/22) zakonski rok za dostavu podataka je do 1. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Nadležno tijelo u županiji nakon što provjeri kvalitetu podataka, prijavu obveznika u ROO verificira i kao takva se registrira u bazi ROO. Važno je napomenuti da se podaci koji nisu verificirani ne mogu registrirati u bazu ROO.

Više o načinu podnošenja zahtjeva te sve u vezi promjena statusa korisničkih računa nalazi se u dijelu Najčešće postavljena pitanja u izdvojenom poglavlju Pristup bazi ROO i prijava podataka u opće obrasce na stranicama MINGOR-a:

(http://roo.azo.hr/)

Također, obveznik ima mogućnost direktno putem HelpDesk-a poslati upit Ministarstvu.

Podaci o emisijama onečišćujućih tvari u vode i/ili more, zrak i tlo, kao i informacije o opterećenjima okoliša otpadom prikupljaju se i obrađuju u Registru onečišćavanja okoliša (ROO).

 

Obavijest o zaključavanju baze ROO

Baza ROO za izvještajnu 2022. službeno se zatvara 01. lipnja 2023. Nakon planiranog datuma zatvaranja baza ROO više neće biti dostupna za unos podataka kao ni za verifikaciju istih.

 

Korisni linkovi:

Popis pravnih osoba koje imaju suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša nalazi se na stranicama MINGOR-a:

https://mingor.gov.hr/UserDocsImages/UPRAVA-ZA-PROCJENU-UTJECAJA-NA-OKOLIS-ODRZIVO-GOSPODARENJE-OTPADOM/Strucne%20osobe/Popis_pravnih_osoba

Top