Obrasci - zdravstvo, socijalna skrb i hrvatski branitelji


JEDNOKRATNA POMOĆ ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE

Zahtjev za jednokratnu pomoć

Prijava za dodjelu potpore iz sredstava Proračuna OBŽ za fizičke osobe

SOCIJALNE USLUGE

Zahtjev za socijalne usluge

UDRUGE

UD1 - obrazac opisnog programa/projekta
UD2 - obrazac proračuna programa/projekta
UD3 - obrazac opisnog izvješća 
UD4 - obrazac financijskog izvješća

UD5 - Obrazac vrednovanja programa/projekta

HRVATSKI BRANITELJI I ČLANOVI NJIHOVIH OBITELJI

Priznavanje statusa HRVI
Obrazac

Pravo na zdravstvenu zaštitu
Obrazac

Pravo na besplatne udžbenike

Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

Jednokratna novčana pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

Jednokratna novčana pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja umrlim
Obrazac

CIVILNI STRADALNICI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zahtjev za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata i prava po osnovi oštećenja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Z
ahtjev za priznavanje posebnog dodatka prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Z
ahtjev za priznavanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila civilnih invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine 

prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja)

Z
ahtjev za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ilinestale u Domovinskom ratu i prava na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu

obiteljsku invalidninu, odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Z
ahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti civilnog invalida iz domovinskog rata I. - IV. skupine koji je do smrti bio korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe

Novčana naknada za nezaposlene
Obrazac 1

Obrazac 2
Obrazac 3

Jednokratna novčana pomoć
Obrazac 1

Obrazac 2
Obrazac 3

Besplatni udžbenici
Obrazac 1
Obrazac 2
Obrazac 3

HUMANITARNA POMOĆ

Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. – Trogodišnji program rada
Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

OBAVIJEST organizatorima prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći na području Osječko-baranjske županije

Od 01. srpnja 2020. godine zahtjevi za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te provođenje humanitarne akcije podnose se putem aplikacije „Humanitarna pomoć“:

https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr

ZAŠTITA ŽRTAVA RATA

Zahtjev za izdavanje uvjerenja o priznatom svojstvu, postotku i stupnju tjelesnog oštećenja i visini mjesečnih primanja

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje na teret sredstava Proračuna RH kao osobi nesposobnoj za rad bez sredstava za uzdržavanje

RAD

Obrazac 4 - Zahtjev za upis u Registar udruga
Obrazac 5 - Popis utemeljitelja udruge
Obrazac 6 - Prijava promjene podataka u Registru udruga
Obrazac 7 - Prijava prestanka djelovanja udruge

Zahtjev za izdavanje potvrde o uzdržavanju za inozemstvo

 
Top