Obrasci - zdravstvo, socijalna skrb i hrvatski branitelji


JEDNOKRATNA POMOĆ ZA SOCIJALNO UGROŽENE GRAĐANE

Zahtjev za jednokratnu pomoć
Prijava za dodjelu potpore iz sredstava Proračuna OBŽ za fizičke osobe

SOCIJALNE USLUGE

Zahtjev za socijalne usluge

UDRUGE

UD1 - obrazac opisnog programa/projekta
UD2 - obrazac proračuna programa/projekta
UD3 - obrazac opisnog izvješća 
UD4 - obrazac financijskog izvješća

Obrazac vrednovanja programa/projekta

HRVATSKI BRANITELJI

Zahtjev za priznavanje statusa HRVI

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Zahtjev za oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja - HRVI

Zahtjev za oslobađanje od sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja - HB

Zahtjev za priznavanje prava na besplatne udžbenike

Izjava o korištenju prava na besplatne udžbenike

Podaci o članovima kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva u prethodnoj godini

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim

Zahtjev za priznavanje prava na naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji

Zahtjev za priznavanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba

Izjava korisnika o sastavu kućanstva

Izjava korisnika o sastavu kućanstva - jednokratna novčana pomoć

Izjava korisnika i članova njegova kućanstva o imovini i dohotku - naknada za nezaposlene HB

CIVILNI STRADALNICI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zahtjev za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata i prava po osnovi oštećenja prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
Zahtjev za priznavanje posebnog dodatka prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Z
ahtjev za priznavanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila civilnih invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine 

prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ( Zahtjev se podnosi Ministarstvu hrvatskih branitelja)

Z
ahtjev za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ilinestale u Domovinskom ratu i prava na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu

obiteljsku invalidninu, odnosno novčanu naknadu obiteljske invalidnine prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Z
ahtjev za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti civilnog invalida iz domovinskog rata I. - IV. skupine koji je do smrti bio korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe

Novčana naknad
a za nezaposlene - obrazac broj 1
Novčana naknada za nezaposlene - obrazac broj 2
Novčana naknada za nezaposlene - obrazac broj 3

Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 1
Jednokratna novčana pomoć - obrazac broj 2
Jendokratna novčana pomoć - obrazac broj 3

Besplatni udžbenici - obrazac broj 1
Besplatni udžbenici - obrazac broj 2
Besplatni udžbenici - obrazac broj 3

HUMANITARNA POMOĆ

Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. – Trogodišnji program rada
Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

OBAVIJEST organizatorima prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći na području Osječko-baranjske županije

Od 01. srpnja 2020. godine zahtjevi za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći te provođenje humanitarne akcije podnose se putem aplikacije „Humanitarna pomoć“:

https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr


ZAŠTITA ŽRTAVA RATA

 Zahtjev za izdavanje uvjerenja o priznatom svojstvu, postotku i stupnju tjelesnog oštećenja i visini mjesečnih primanja

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Zahtjev za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koja nisu utvrđena kao standard u osnovnome zdravstvenom osiguranju
Zahtjev za priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje na teret sredstava Proračuna RH kao osobi nesposobnoj za rad bez sredstava za uzdržavanje

RAD

Obrazac 4 - Zahtjev za upis u Registar udruga
Obrazac 5 - Popis utemeljitelja udruge
Obrazac 6 - Prijava promjene podataka u Registru udruga
Obrazac 7 - Prijava prestanka djelovanja udruge

Zahtjev za izdavanje potvrde o uzdržavanju za inozemstvo

 

 

 

 

 
Top