NOVA DJEČJA IGRALIŠTA NAJMLAĐIM STANOVNICIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Osječko-baranjska županija ulaže značajna sredstva u izgradnju i opremanje dječjih igrališta.

Tijekom 2020. godie opremljena su i dana na korištenje dječja igrališta u Bizovcu, Gorjanima, Koški te općini Donja Motičina mjestu Seona i općini Draž u mjestu Gjić.

Ukupna vrijednost svih radova iznosi 576.250,00 kuna.

Najmalađi stanovnici ovih mjesta dobili su na korištenje nova i moderna igrališta sa svim sadržajima potrebnima kako mogli uživati u igranju na otvorenom i na svježem zraku.

Ovime je još jednom vidljiva briga Osječko-baranjske županije za ravnomjeran razvoj jedinica lokalne samouprave na svom području.

dj.igrališta2

U OBJEKTE DOMA ZDRAVLJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ULOŽENO 27 MILIJUNA KUNA

DZ Našice novo

U okviru projekta "Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije" u protekle tri godine u objekte Doma zdravlja Osječko-baranjske županije uloženo je 27 milijuna kuna. Najveći dio sredstava - 20 milijuna kuna povučen je iz europskih fondova, 2,5 milijuna kuna dalo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a razliku od 4,5 milijuna kuna uložila je Osječko-baranjska županija.

Ulaganjem u opremu i edukacijom liječnika za istu, kao i putem infrastrukturnih ulaganja Projektom se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućilo više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka, a ujedno su poboljšani uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite u Domu zadravlja Osječko-baranjske županije (Osijek, Našice, Đakovo, Donji Miholjac, Beli Manastir i Valpovo) kao i kod 20 koncesionara primarne zdravstvene zaštite s područja Osječko – baranjske županije. Ovime se povećala kvaliteta i broj usluga u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Županije.

U infrastrukturne radove uloženo je 12,9 milijuna kuna, a 12,6 milijuna kuna u novu opremu. Najveća sredstva uložena su na području poslovne jedinice u Našicama 8 milijuna kuna, gdje je čak i dograđena nova zgrada Doma zdravlja, zatim u Đakovu 5,5 milijuna kuna, Osijeku 5,2 milijuna kuna, Donjem Miholjcu 3,7 milijuna kuna, Belom Manastiru 2 milijuna kuna i Valpovu 1,5 milijuna kuna. U svim poslovnim jedinicama Doma zdravlja kao i kod koncesionara u upotrebi je i nova dijagnostička oprema. Prvenstveno se tu radi o UZV opremi, Color doppleru, ginekološkoj te stomatološkoj opremi što će uvelike smanjtiti pritisak na jedine dvije bolnice u Osječko-baranjskoj županiji.

NAŠIČANI DOBILI NOVU ZGRADU DOMA ZDRAVLJA

Završeni su radovi dogradnje novog objekta Doma zdravlja Osječko-baranjske županije poslovne jedinice u Našicama u vrijednosti 4.638.752,24 kune koji su provedeni u sklopu Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“.

Radi se o novim prostorima za ordinacije opće medicine, ginekologije, medicine rada, psihologije, kao i prostor za potrebe edukacije te patronažne zdravstvene zaštite.

Dom zdravlja je na ovaj način dobio nove, moderne prostore za prijem i liječenje pacijenata koji se prostiru na ukupnoj površini od 498,29 m2.

Projekt „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ usmjeren je poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u udaljenijim područjima Osječko-baranjske županije čime se smanjuje broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15% u bolnice u Osijeku i Našicama. Ujedno se poboljšavaju uvjeti za potrebe pružatelja primarne zdravstvene zaštite domovima zdravlja u Osijeku, Našicama, Đakovu, Donjem Miholjcu, Belom Manastiru i Valpovu putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja.

DZ Našice iz daljeg

NAŠIČANI DOBILI OBNOVLJENU ZGRADU OPĆE BOLNICE

Stanovnici Našica i našičkog kraja dobili su novoobnovljenu zgradu Opće bolnice.

Zgrada je obnovljena kroz projekt energetske obnove zgrada javnog sektora kojeg je Osječko-baranjska županija provela u okviru poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Zgrada bolnice podijeljena je u tri cjeline: zgradu bolnice, zgradu poliklinike, i zgradu hemodijalize i centralne sterilizacije.

Rekonstrukcijom su svi vanjski zidovi obloženi toplinskom izolacijom, postavljena je toplinska izolacija stropova prema negrijanom potkrovlju te su postavljeni krovni paneli, a stolarija loših toplinskih karakteristika zamijenjena je novom. U sve dijelove bolnice ugrađena su nova rasvjetna tijela te postavljanje nove, energetski učinkovite žarulje propisane razine osvjetljenosti.

Unaprijeđen je sustav grijanja te su ugrađeni radijatorski termostatki ventili s termostatskim glavama za automatsko upravljanje temperaturom prostora. Također je obnovljena instalacija ventilacije centralne kuhinje i praonice rublja.

Na ovaj način godišnje potrebe toplinske energije za grijanje bit će smanjene za 561.011,53 kWh., a emisija CO2 bit za 51,66% te je zgrada prešla iz energetskog razreda D u C.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 11.233.154,24 kune od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 6.749.657,97 kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 3.113.553,64 kune i Osječko-baranjska županija s iznosom od 1.369.942,63 kune.

Osječko-baranjskoj županiji u okviru Poziva Ministarstva odobreno je 35 projekata (zgrade osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne osobe i domova zdravlja s područja Osječko-baranjske županije).

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz fondova osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Smanjenjem potrebne energije za grijanje kao i smanjenjem emisije stakleničkih plinova nakon rekonstrukcije zgrade djelatnici i korisnici bolnice dobili su kvalitetnije uvjete za rad.

Opća bolnica Našice

ZAVRŠENA ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE I DVORANE OSNOVNE ŠKOLE KRALJA TOMISLAVA

Osječko-baranjska županija završila je energetsku obnovu zgrade i školske dvorane Osnovne škole Kralja Tomislava, Našice.

Rekonstrukcijom je izvedena toplinska izolacija vanjskih zidova i stropa te je postojeća stolarija zamijenjena novom. Energetska učinkovitost zgrade dodatno je poboljšana i rekonstrukcijom sustava grijanja, čime će godišnje potrebe toplinske energije za grijanje biti smanjene za 200.533,39 kWh., a emisija CO2 za 19,01%. Nakon rekonstrukcije školska zgrada površine 9.612,70 m2 prešla je iz energetskog razreda C u B.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 5.559.655,75 kuna od čega su osigurana bespovratna EU sredstva u iznosu 2.444.427,19 kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sudjeluje s 1.104.524,72 kune i Osječko-baranjska županija s 2.010.703,84 kune.

Energetska obnova školske zgrade i dvorane provedena je u okviru poziva Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je pokrenut u okviru Prioritetne osi 4. "Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije", Specifičnog cilja 4c1.4 "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014-2020." financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Osječko-baranjskoj županiji u okviru ovog Poziva odobreno je 35 projekata (zgrade osnovnih i srednjih škola, domova za starije i nemoćne osobe i domova zdravlja s područja Osječko-baranjske županije).

Ukupna vrijednost svih projekata iznosi 116.826.666,54 kunu, od čega su osigurana EU sredstva iznosu 67.971.073,70 kuna, Osječko-baranjska županija sudjeluje s 20.145.349,96 kuna, a kroz poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini osigurano je sufinanciranje u iznosu od 28.710.242,87 kuna.

Nakon rekonstrukcije zgrade učenici i nastavno osoblje dobili su kvalitetnije uvjete za rad kako smanjenjem potrebne energije za grijanje tako i smanjenjem emisije stakleničkih plinova.

K. Tomislava Našice

Top