Navodnjavanje

Provedba Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije

Prepoznajući važnost provedbe organiziranog navodnjavanja, a poučeni posljedicama od velikih suša u proteklim godinama, Osječko-baranjska županija se aktivno uključila u provedbu Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV) te je 11. ožujka 2006. godine Skupština Županije donijela Plan navodnjavanja područja Osječko-baranjske županije.

Cilj NAPNAV-a je da se organiziranjem navodnjavanja, te okrupnjavanjem poljoprivrednog zemljišta, izmjenom strukture poljoprivredne proizvodnje, uvođenjem dohodovnih kultura, osiguraju preduvjeti za primjenu novih tehnologija u uvjetima navodnjavanja, što bi trebalo rezultirati boljim korištenjem prirodnim resursa za učinkovitiju poljoprivrednu proizvodnju, a u konačnici voditi razvoju ruralnih prostora.

Na području Županije u različitim fazama projektiranja je 13 sustava navodnjavanja i to:

 1. Sustav navodnjavanja Dalj (906 ha),
 2. Sustav navodnjavanja Karašica- podsustav Miholjac-Viljevo (682 ha),
 3. Sustav navodnjavanja Karašica - podsustav Kapelna (1.216 ha),
 4. Sustav navodnjavanja Karašica - podsustav Kitišanci (1.198 ha),
 5. Sustav navodnjavanja Karašica - podsustav Miholjački Poreč (490 ha),
 6. Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija (565 ha),
 7. Sustav navodnjavanja Puškaš (853 ha),
 8. Sustav navodnjavanja Dravski rit - I. faza (1.690 ha),
 9. Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek (211,5 ha),
 10. Sustav navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt (78 ha),
 11. Sustav navodnjavanja Gat- proširenje (600 ha),
 12. Sustav navodnjavanja Koška (365 ha) i
 13. Sustav navodnjavanja Ovčara Čepin (1.165 ha).

Županija je prihvatljiv prijavitelj na natječaj za izgradnju sustava navodnjavanje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020. godine, iz Mjere 4.3. Potpora za ulaganje u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju ili prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja", a intenzitet potpore je do 100% iz sredstava Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

Za sljedeće sustave navodnjavanja ishođena je građevinska dozvola i to: Sustav navodnjavanja Malu šumu-Veliki vrt, Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Sustav navodnjavanja Dalja, a za Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek u tijeku je ishođenje građevinske dozvole.

Ukupan vrijednost izgradnje navedena četiri sustava navodnjavanja je procijenjena na preko 110 milijuna kuna, a ukupan obuhvat navodnjavanih površina  je 1.815 ha.

Top