Tehnička kultura

Zakonom o tehničkoj kulturi određeno je da su javne potrebe jedinica lokalne samouprave u tehničkoj kulturi za koje se sredstva osiguravaju i iz proračuna županije, grada i općine aktivnosti, poslovi i djelatnosti lokalnog značenja koje one utvrde kao svoje javne potrebe u svezi sa djelovanjem zajednica i saveza tehničke kulture, koji se osnivaju za područje županije, grada i općine te udruga tehničke kulture i to:

  • poticanjem i promicanjem tehničke kulture;
  • programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina,
  • specifičnim programima odgoja, obrazovanja i osposobljavanja djece i mladeži za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina koji obuhvaćaju darovitu i hendikepiranu djecu,
  • programima prekvalifikacije i dokvalifikacije djelatnika i programima organiziranja inventivnog rada,
  • organiziranjem promaknuća tehnoloških inovacija (izložbi, sajmova i sl.)
  • nabavkom opreme i održavanjem objekata tehničke kulture od interesa za županiju, grad i općinu.

Slijedom toga, Skupština je svojom Odlukom o utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba Osječko-baranjske županije u tehničkoj kulturi ("Županijski glasnik" broj 15/10.) utvrdila način primjene ovih određenja Zakona na području Županije, a sukladno tome svake godine Skupština donosi Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije.

Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije osnovana je 1994. godine s ciljem okupljanja udruga tehničke kulture u Osječko-baranjskoj županiji kao njihova krovna udruga. Zajednica je slijednik tradicije tehničkih aktivnosti koje su provodili pojedini klubovi i Narodna tehnika (Auto -moto klub "Slavonac " osnovan je 26. lipnja 1926. godine, a foto-klub 1938. godine).

Od 1994. godine udruge tehničke kulture organiziraju se temeljem Zakona o tehničkoj kulturi i Zakona o udrugama. To su udruge građana povezane zajedničkim interesom. Zajednica tehničke kulture Osječko -baranjske županije ustrojena je teritorijalno i jedna je od vodećih u realizaciji Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. Sjedište Zajednice je u Domu tehnike u Osijeku.

U Zajednicu je udruženo 60-tak udruga građana s područja tehničke kulture koje okupljaju preko 10.000 članova. U ovom broju članova nalaze se samo punoljetne osobe, a djeca su evidentirana kao budući članovi udruga. U članstvu je velik broj inženjera i tehničara koji su u svojim udrugama, ali i u široj zajednici, jedan od najznačajnijih nositelja razvoja tehničke kulture na ovom području.

Već niz godina Zajednica u suradnji s udrugama tehničke kulture daje svoj doprinos u oblikovanju i ostvarivanju suvremenog koncepta razvitka tehničke kulture u našoj Županiji i u Republici Hrvatskoj. Tehnička kultura je temeljno obilježje opće kulture suvremenog čovjeka i čimbenik svestranog razvitka ličnosti. Ona u sebi uključuje znanje i radne navike, opću znanstvenu i tehnološku osnovu rada, poznavanje osnovnih načela na kojima se zasniva djelovanje i iskorištenje tehnologije u svakodnevnom životu čovjeka kao i oblikovan kritičko-stvaralačkog odnosa prema znanosti, tehnologiji i njihovoj primjeni. Ona je pretpostavka razvoja stvaralačkih aktivnosti i primjeni novih saznanja u svim područjima rada.

Zajednica tehničke kulture Osječko-baranjske županije, www.tehnika-osijek.hr

Predsjednik ZTK: Marin Kordić

Tajnik ZTK: Ivo Grgić

Top