Kreditiranje turističkog sektora na području OBŽ

Korisnici kredita su fizičke osobe - obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, trgovačka društva i obrtnici koji su registrirani za obavljanje turističke djelatnosti, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, te obavljaju turističku djelatnost na području Osječko-baranjske županije.

Namjena kredita: Kratkoročni krediti za financiranje pripreme turističke sezone tekuće godine i financiranje ostalih ulaganja u turizmu. Dugoročni krediti za kupnju, izgradnju uređenje, adaptaciju, rekonstrukciju, dogradnju, opremanje apartmana, soba, kampova, ugostiteljskih i sportskih objekata, bazena i sl., kupnju plovila i opreme i refinanciranje postojećih kredita korištenih za ulaganje u gore navedene namjene.

Visina kredita: najniži iznos pojedinačnog kratkoročnog kredita iznosi 10.000,00 kuna, najviši iznos pojedinačnog kratkoročnog kredita iznosi 250.000,00 kuna, najniži iznos pojedinačnog dugoročnog kredita iznosi 50.000,00 kuna i najviši iznos pojedinačnog dugoročnog kredita iznosi 1.000.000,00 kuna.

Redovna kamatna stopa za Korisnike kredita: 3,00%, godišnje, fiksna. Osječko-baranjska županija subvencionira dio redovne kamatne stope s 2 postotna poena godišnje, fiksno. Korisnik kredita podmiruje razliku do visine ukupne redovne kamatne stope. Korisnik kredita obvezuje podmiriti kamatu u cijelosti za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka. Za subvencionirani dio kamate Banka će Osječko-baranjskoj županiji ovisno prema ugovorenoj dinamici naplate kamate od Korisnika kredita, dostavljati obračun kamate do 10-tog u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje. Osječko-baranjska županija uplaćuje obračunati iznos subvencionirane kamate do 15-tog u mjesecu, za prethodno obračunsko razdoblje. Kamata se obračunava i naplaćuje sukladno Pravilniku o obračunu kamate i drugim internim aktima Banke.

Top