Kontinentalni turizam - korisnici potpora

 Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2023. godini:

 

 Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2022. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2021. godini

 Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2020. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2019. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2018. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2017. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2016. godini:

Korisnici potpora u ruralnom turizmu u 2015. godini:

Top