ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 15. ZJN. U 2024.GODINI

 

Nabava roba

 

Poziv za podnošenje ponude - Nabava toplih napitaka, alkohola i bezalkoholnih pića N 23-24
Datum objave: 09.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 15.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni poziv za podnošenje ponuda - Nabava toplih napitaka, alkohola i bezalkoholnih pića N 23-24
Novi rok za dostavu ponuda: 19.02.2024. do 9:00 sati
Izmijenjeni troškovnik 
Zapisnik o pregledu, ocjeni i poništenju postupka nabave
Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda - Nabava toplih napitaka, alkohola i bezalkoholnih pića N 23-24
Datum objave: 19.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 26.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Informatička oprema N 26-24
Datum objave: 09.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 15.02.2024. do 10:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Računalni programi N 35-24
Datum objave: 09.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 15.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor 

 

Nabava usluga

 

Procjena vrijednosti društva N 75-24
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Kontrolni audit za sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015 i kontrolni audit za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO/IEC 27001:2013 u Osječko-baranjskoj županiji N 46-24
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Usluga prikupljanja podataka o utjecajima klimatskih promjena na poljoprivrednu proizvodnju na području Osječko-baranjske županije N 66-24
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Obnavljanje licenci N 42-24
Datum objave: 27.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 05.03.2024. do 9:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

 

Usluga osiguranja od auto odgovornosti i kasko osiguranja N 69-24
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Objave u dnevnom tisku N 36-24
Datum objave: 06.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 12.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Edukacija pomoćnika u nastavi N 12-24
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Usluga izrade Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2023. godinu N 11-24
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Objava priloga u Regionalnom izdanju N 10-24
Datum objave: 24.01.2024.
Rok za dostavu ponuda: 30.01.2024. do 9:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora

 

Poziv za podnošenje ponuda - Spremanje uredskog prostora N 40-24
Datum objave: 19.01.2024.
Rok za dostavu ponuda: 25.01.2024. do 9:00 sati
Troškovnici
Odgovor na upit
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni, prijedlogu odabira ponude i prijedlogu poništenja grupe predmeta nabave
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 2. grupa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 3. grupa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 4. grupa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 5. grupa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 6. grupa
Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda - Spremanje uredskog prostora za područje Osijeka, Grupa br. 1 N 40-24
Datum objave: 19.02.2024.
Rok za dostavu ponuda: 26.02.2024. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Ugovora

 

Izrada projektne dokumentacije za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole za Osnovnu školu Petrijevci N 146-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Izrada projektne dokumentacije za potrebe izmjene i dopune građevinske dozvole za Osnovnu školu "Ante Starčević" Viljevo N 145-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Usluga izrade Strateške studije o utjecaju Plana gospodarenja otpadom Osječko-baranjske županije na okoliš N 10-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Nabava radova

 

Medicinska škola Osijek, Tehnička škola i prirodoslovna gimnazija Ruđer Bošković - razdvajanje plinske instalacije N 67-24
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Rekonstrukcija elektrotehničkih instalacija u zgradama javne namjene - dvorišna zgrada br. 2 N 144-23
Datum objave: 14.12.2023.
Rok za dostavu ponuda: 20.12.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Glavni projekt
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

 

Top