ZAVRŠENI POSTUPCI NABAVA ROBA, USLUGA I RADOVA SUKLADNO ČL. 15. ZJN. U 2023.GODINI

 

Nabava roba

 

Zamjena reflektora dvorane u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek N 117-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora

 

Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda - Nabava ronilačke opreme N 71-23
Datum objave: 4.8.2023.
Rok za dostavu ponuda: 11.8.2023. do 12:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora

 

Poziv za podnošenje ponuda - Sitni inventar za kuhinje osnovnih škola N 95-23
Datum objave: 29.6.2023.
Rok za dostavu ponuda: 6.7.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Odgovor na upit 2
Odgovor na upit 3
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Ponovljeni poziv za podnošenje ponuda - Ulaganja u RZC na lokaciji OŠ J. Kozarac, Josipovac Punitovački i PŠ Punitovci - Oprema za senzomotoriku N 85-23
Datum objave: 6.6.2023.
Rok za dostavu ponuda: 13.6.2023. do 9:00 sati
Tehničke specifikacije
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Isporuka i ugradnja klima uređaja N 31-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Ulaganja u RZC na lokaciji OŠ J. Kozarac, Josipovac Punitovački i PŠ Punitovci - Oprema za senzomotoriku N 85-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i poništenju postupka nabave

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabava ronilačke opreme N 71-23
Datum objave: 24.5.2023.
Rok za dostavu ponuda: 31.5.2023. do 10:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o pregledu, ocjeni i poništenju postupka nabave

 

Servis rashladnih uređaja N 43-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Materijal za higijenske potrebe N 37-23
Datum objave: 28.4.2023.
Rok za dostavu ponuda: 4.5.2023. do 10:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Računalni programi N 40-23
Datum objave: 24.3.2023.
Rok za dostavu ponuda: 30.3.2023. do 10:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Informatička oprema N 66-23
Datum objave: 23.3.2023.
Rok za dostavu ponuda: 29.3.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Nabava toplih napitaka, alkoholnih i bezalkoholnih pića N 30-23
Datum objave: 17.2.2023.
Rok za dostavu ponuda: 23.2.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Nabava sustava tehničke zaštite za Zgradu 1. Gospodarskog centra u Osijeku N 22-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Nabava usluga

 

Poziv za podnošenje ponuda - Tehnička podrška školama na području Osječko-baranjske županije uključenima u projekt e-škole N 49-23
Datum objave: 7.8.2023.
Rok za dostavu ponuda: 14.8.2023. do 9:00 sati
Projektni zadatak
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluge tiska N 44-23
Datum objave: 11.7.2023.
Rok za dostavu ponuda: 17.7.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluga izrade Strateške studije o utjecaju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije na okoliš N 87-23
Datum objave: 21.6.2023. 
Rok za dostavu ponuda: 28.6.2023. do 9:00 sati
Projektni zadatak
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Usluge osiguranja osoba od nezgode i osiguranja imovine od rizika požara i drugih rizika N 42-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

 

Poziv za podnošenje ponuda - Izrada projektne dokumentacije za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe na području Osječko-baranjske županije N 70-23
Datum objave: 19.4.2023.
Rok za dostavu ponuda: 25.4.2023. do 10:00 sati
Projektni zadatak
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluga zakupa i media planiranja za oglašavanje u tisku N 72-23
Datum objave: 25.4.2023.
Rok za dostavu ponuda: 2.5.2023. do 10:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Stručni nadzor i koordinator zaštite na radu za investicijsko održavanje osnovnih i srednjih škola na području Osječko-baranjske županije N 60-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Održavanje sustava bežičnog interneta N 69-23
Datum objave: 6.4.2023.
Rok za dostavu ponuda: 13.4.2023. do 10:00 sati
Odgovor na upit
Izmijenjeni poziv za podnošenje ponuda - Održavanje sustava bežičnog interneta N 69-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Program obrazovanja za stjecanje mikrokvalifikacije klasične i korektivne tehnike šminkanja N 65-23
Datum objave: 23.3.2023.
Rok za dostavu ponuda: 29.3.2023. do 10:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 1. grupa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 2. grupa
Ugovor - 1. grupa
Ugovor - 2. grupa

 

Poziv za podnošenje ponuda - Obnavljanje licenci N 48-23
Datum objave: 6.4.2023.
Rok za dostavu ponuda: 14.4.2023. do 10:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude

 

Poziv za podnošenje ponuda - Objave u dnevnom tisku N 62-23
Datum objave: 13.3.2023.
Rok za dostavu ponuda: 21.3.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Recertifikacijski audit ISO 9001:2015 i certifikacijski audit ISO/IEC 27001:2013 N 59-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Spremanje uredskog prostora N 45-23
Datum objave: 9.2.2023.
Rok za dostavu ponuda: 15.2.2023. do 9:00 sati
Troškovnik - Grupa 1
Troškovnik - Grupa 2
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude za grupu predmeta nabave i poništenju postupka za grupu predmeta nabave
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 1. grupa
Zaključak o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 1. grupa

 

Poziv za podnošenje ponuda - Spremanje uredskog prostora - Izdvojena mjesta rada N 58-23
Datum objave: 23.2.2023.
Rok za dostavu ponuda: 1.3.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Spremanje uredskog prostora - Osijek N 61-23
Datum objave: 3.3.2023.
Rok za dostavu ponuda: 9.3.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i poništenju postupka nabave

 

Poziv za podnošenje ponuda - Objava priloga u Regionalnom izdanju N 12-23
Datum objave: 14.2.2023.
Rok za dostavu ponuda: 21.2.2023. do 12:00 sati
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Usluge osiguranja od auto odgovornosti i kasko osiguranja N 41-23
Datum objave: 14.2.2023.
Rok za dostavu ponuda: 21.2.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Tehnička specifikacija
Odgovor na upit
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Ulaganja u RZC na lokaciji OŠ J. Kozarac, Josipovac Punitovački i PŠ Punitovci - provedba stručnog nadzora N 52-23
Datum objave: 3.2.2023.
Rok za dostavu ponuda: 9.2.2023. do 10:00 sati
Projektni zadatak
Odgovor na upit
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponuda
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 1. grupa
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora - 2. grupa
Ugovor - 1. grupa
Ugovor - 2. grupa

 

Usluga izrade Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2022. godinu N 8-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Edukacija pomoćnika u nastavi N 18-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Catering N 4-23
Datum objave: 13.1.2023.
Rok za dostavu ponuda: 19.1.2023. do 10:00 sati
Troškovnik
Odgovor na upit
Izmijenjeni troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Nabava radova

 

Poziv za podnošenje ponuda - Spajanje na javnu kanalizacijsku mrežu OŠ M. Gubec Magadenovac, PŠ Marijanci N 97-23
Datum objave: 11.7.2023.
Rok za dostavu ponuda: 18.7.2023. do 9:00 sati
Glavni projekt
Troškovnik
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Poziv za podnošenje ponuda - Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo, praktikum Trnava - radovi na uređenju dvorišta N 98-23
Datum objave: 12.7.2023.
Rok za dostavu ponuda: 19.7.2023. do 9:00 sati
Troškovnik
Glavni projekt
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Uređenje kuhinje Osnovne škole Ivana Tišova u Viškovcima N 75-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Uređenje parkirališta - dvorište Županijske 4 u Osijeku N 56-23
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

 

Elektro radovi na Zgradi 1. Gospodarskog centra N 116-22
Zapisnik o otvaranju ponuda
Zapisnik o pregledu, ocjeni i prijedlogu odabira ponude
Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
Ugovor

Top