Izgradnja Gospodarskog centra

eu proj

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Izrada dokumentacije za Gospodarski centar (KK.10.1.3.05.0001)

Fond: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program potpore: Prioritetna os 10- Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“ za sufinanciranje aktivnosti pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte u EU fondove

Partneri projekta: Grad Osijek

Razdoblje 
provedbe 
projekata:
 : 01.05.2019.-31.12. 2021. godine

 

Ukupna 
vrijednost
projekta: 
   7.447.000,00 kuna (izvori finaciranja- Osječko-baranjske županija 360.325,00 kuna, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije 765.715,00 kuna, sredstva EU 6.329.950,00 kuna).

 

OPIS PROJEKTA

Projekt Izrada dokumentacije za Gospodarski centar ima za cilj izradu ukupne dokumentacije potrebne za izgradnju Gospodarskog centra, strateškog infrastrukturnog projekta, koji će poduprijeti kapacitete poduzetnika i gospodarstvenika za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te potaknuti ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije, bit će definirano ukupno investicijsko ulaganje u Gospodarski centar.

Aktivnosti projekta su priprema projektno-tehničke dokumentacije Gospodarskog centra, upravljanje  projektom te informiranje i vidljivost. Priprema projektno-tehničke dokumentacije uključuje studiju izvedivosti, projektno-tehničku dokumentaciju za sve faze izgradnje Gospodarskog centra (idejni i glavni projekti, troškovnici, dozvole i druga projektno-tehnička dokumentacija) te elaborat/studiju utjecaja zahvata na okoliš. Gospodarski centar projektirat će se na principu održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije te na načelima pasivne izgradnje.

Gospodarski centar strateški je projekt Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka koji će osigurati novu poslovnu infrastrukturu (otvoreni i zatvoreni multifunkcionalni prostori namijenjeni poslovanju poduzetnika, organizaciji događanja, turističkim sadržajima, izložbeno-demonstracijskim aktivnostima i sl.) s ciljem podizanja gospodarske vidljivosti regije i unaprjeđenja poduzetničke klime, razvoja novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija, kao i  razvoja i jačanja mreže poslovnih komunikacija.

Gospodarski centar, lociran u Osijeku, postat će regionalni poduzetničko-poslovni centar čijom će se realizacijom dati snažan doprinos općem razvoju kroz povezivanje prioritetnih područja suradnje (prehrana, bioekonomija, unapređenje lanca vrijednosti te stvaranje regionalnih razvojnih središta kroz pametnu specijalizaciju, obrazovanje i regionalnu infrastrukturu, turizam i kreativno društvo) artikuliranih u Razvojnom sporazumu za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“


Poveznice:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Top