Print this page

Izgradnja Gospodarskog centra

eu proj

INFORMACIJE O PROJEKTU

Naziv projekta: Izrada dokumentacije za Gospodarski centar (KK.10.1.3.05.0001)

Fond: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Program potpore: Prioritetna os 10- Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“ za sufinanciranje aktivnosti pripreme strateških projekata regionalnog razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu

Nositelj projekta: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte u EU fondove

Partneri projekta: Grad Osijek

Ukupna vrijednost projekta: 7.447.000,00 kn

Iznos koji sufinancira Europska unija: 6.329.950,00 kn (85%)

Trajanje projekta: 24 mjeseci

Razdoblje provedbe : 01.05.2019.-01.05.2021.

OPIS PROJEKTA

Projekt Izrada dokumentacije za Gospodarski centar ima za cilj izradu ukupne dokumentacije potrebne za izgradnju Gospodarskog centra, strateškog infrastrukturnog projekta, koji će poduprijeti kapacitete poduzetnika i gospodarstvenika za rast na regionalnom, nacionalnom i međunarodnom tržištu te potaknuti ulaganja u inovacije i nove tehnologije. Nakon izrade projektno-tehničke dokumentacije, bit će definirano ukupno investicijsko ulaganje u Gospodarski centar.

Aktivnosti projekta su priprema projektno-tehničke dokumentacije Gospodarskog centra, upravljanje  projektom te informiranje i vidljivost. Priprema projektno-tehničke dokumentacije uključuje studiju izvedivosti, projektno-tehničku dokumentaciju za sve faze izgradnje Gospodarskog centra (idejni i glavni projekti, troškovnici, dozvole i druga projektno-tehnička dokumentacija) te elaborat/studiju utjecaja zahvata na okoliš. Gospodarski centar projektirat će se na principu održive gradnje i zaštite okoliša korištenjem obnovljivih izvora energije te na načelima pasivne izgradnje.

Gospodarski centar strateški je projekt Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka koji će osigurati novu poslovnu infrastrukturu (otvoreni i zatvoreni multifunkcionalni prostori namijenjeni poslovanju poduzetnika, organizaciji događanja, turističkim sadržajima, izložbeno-demonstracijskim aktivnostima i sl.) s ciljem podizanja gospodarske vidljivosti regije i unaprjeđenja poduzetničke klime, razvoja novih proizvoda i usluga malih i srednjih poduzeća, poduzetničkih potpornih institucija, kao i  razvoja i jačanja mreže poslovnih komunikacija.

Gospodarski centar, lociran u Osijeku, postat će regionalni poduzetničko-poslovni centar čijom će se realizacijom dati snažan doprinos općem razvoju kroz povezivanje prioritetnih područja suradnje (prehrana, bioekonomija, unapređenje lanca vrijednosti te stvaranje regionalnih razvojnih središta kroz pametnu specijalizaciju, obrazovanje i regionalnu infrastrukturu, turizam i kreativno društvo) artikuliranih u Razvojnom sporazumu za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Više informacija: Osječko-baranjska županija, UO za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije

„Sadržaj materijala isključiva je odgovornost Osječko-baranjske županije“


Poveznice:
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/
https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/