Humanitarna pomoć


Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u Republici Hrvatskoj regulirano je Zakonom o humanitarnoj pomoći („Narodne novine“, broj 102/15. i 98/19.). 

Pod humanitarnom pomoći podrazumijevaju se:
- prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu zaštite i spašavanja žrtava katastrofa i velikih nesreća te žrtava kriza izazvanih ljudskim djelovanjem, kao i
- prikupljena i pružena materijalna i financijska dobra i humanitarne aktivnosti u svrhu podmirivanja potreba socijalno osjetljivih skupina.

Humanitarna pomoć može se prikupljati i pružati u obliku:

  • stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći
  • organiziranjem humanitarnih akcija

Svi postupci vezani uz prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći u nadležnosti su upravnog tijela županije, mjesno nadležnog prema mjestu sjedišta, odnosno prebivališta organizatora prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike zaduženo je za postupanje po žalbama i nadzor nad humanitarnom pomoći i provedbom Zakona o humanitarnoj pomoći.

NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjevi za izdavanje rješenja za sve pravne i fizičke osobe sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Osječko-baranjske županije podnose se u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje na za to predviđenim obrascima.

OBRASCI
Obrazac 1. – Zahtjev za izdavanje rješenja za stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći
Obrazac 2. – Trogodišnji program rada
Obrazac 3. – Izvješće o provedbi trogodišnjeg programa rada
Obrazac 4. – Izvješće o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći
Obrazac 5. – Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije
Obrazac 6. – Plan provođenja humanitarne akcije
Obrazac 7. – Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći
Obrazac 8. – Izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji

Zahtjev za izdavanjem rješenja potrebno je ispuniti i predati putem aplikacije „Humanitarna pomoć“ za koju se obvezno registrirati, a koja se nalazi na sljedećoj poveznici:
https://humanitarna-pomoc.mrosp.hr

Zahtjevi se uz pripadajuću dokumentaciju, nakon provjere nadležnog upravnog tijela, dostavljaju putem pošte ili osobno na adresu:
Osječko-baranjska županija 
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Kapucinska 40/I
31000 Osijek

EVIDENCIJE

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i Evidencija o izdanim rješenjima kojima se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije 2020. godina

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i Evidencija o izdanim rješenjima kojima se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije 2021. godina

Evidencija o pravnim osobama kojima je izdano rješenje o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći i Evidencija o izdanim rješenjima kojima se organizatorima humanitarnih akcija odobrava provođenje humanitarne akcije 2022. godina


IZVJEŠĆA 2020.
Redovito izvješće - ECM Global
Konačno izvješće - ECM Global

Redovito izvješće - Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Konačno izvješće - Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Redovito izvješće - Udruga Zajedno za djecu 
Konačno izvješće - Udruga Zajedno za djecu
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Redovito izvješće - Lions klub Mursa Osijek
Konačno izvješće - Lions klub Mursa Osijek

IZVJEŠĆA 2021.
Redovito izvješće - Pravni fakultet Osijek  
Konačno izvješće - Pravni fakultet Osijek
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Redovito izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Konačno izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Redovito izvješće - Inkulzivna kuća Zvono
Konačno izvješće - Inkluzivna kuća Zvono
Redovito izvješće - Humanitarna udruga Od mene za tebe
Konačno izvješće - Humanitarna udruga Od mene za tebe
Redovito izvješće - Športska udruga Donna tennis team
Konačno izvješće - Športska udruga Donna tennis team
Redovito izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Konačno izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Redovito izvješće - Marko Berberović
Konačno izvješće - Marko Berberović
Redovito izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Konačno izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo 
Redovito izvješće - Igor Delač
Konačno izvješće - Igor Delač
Redovito izvješće - Filozofski fakultet Osijek
Konačno izvješće - Filozofski fakultet Osijek
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Našice
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Našice
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Redovito izvjšće - Humanitarna udruga "Rijeka ljubavi"
Konačno izvješće - Humanitarna udruga "Rijeka ljubavi"
Redovito izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Konačno izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Redovito izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team
Konačno izvješće - Udruga Sretno odrastanje - intelligence human services team

IZVJEŠĆA 2022.
Redovito izvješće - Udruga "Milosrdni Samarijanac"Udruga "Milosrdni Samarijanac"
Konačno izvješće - Udruga "Milosrdni Samarijanac"Udruga "Milosrdni Samarijanac"
Redovito izvješće - Muzej Slavonije
Konačno izvješće - Muzej Slavonije
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek 
Redovito izvješće - Ekonomski fakultet u Osijeku
Konačno izvješće - Ekonomski fakultet u Osijeku
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ Općinsko društvo Crvenog križa Darda
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Redovito izvješće - International Inner Wheel klub Osijek
Konačno izvješće - International Inner Wheel klub Osijek 
Redovito izvješće - Prijatelji svetog Martina
Konačno izvješće - Prijatelji svetog Martina
Redovito izvješće - Igor Delač
Konačno izvješće - Igor Delač
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Našice
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Našice 
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo 
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo 
Redovito izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir 
Konačno izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir 
Redovito izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek
Konačno izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi „Putevi milosti“ Osijek


GODIŠNJA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU
Godišnje izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi "Putevi milosti" Osijek
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek
Godišnje izvješće - Humanitarna udruga "Rijeka ljubavi"
Godišnje izvješće - Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Darda
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Našice
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije
Godišnje izvješće - AGAPE POMOĆ
Godišnje izvješće - Humanitarna udruga Dar dobrote
Godišnje izvješće - Mirovna grupa Oaza Beli Manastir
Godišnje izvješće - Prijatelji Svetog Martina

GODIŠNJA IZVJEŠĆA ZA 2021. GODINU
Godinšnje izvješće - Hrvataski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog Križa Beli Manastir
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Darda
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo

GODIŠNJA IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU
Godinšnje izvješće - Hrvataski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Đakovo
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog Križa Beli Manastir
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Općinsko društvo Crvenog križa Darda 
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Valpovo
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek 
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije 
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Našice 
Godišnje izvješće - Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Donji Miholjac 
Godišnje izvješće - Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije 
Godišnje izvješće - Kršćanska humanitarna udruga za pomoć djeci, socijalno ugroženim obiteljima i svima koji su u potrebi "Putevi milosti" Osijek 
Godišnje izvješće - Humanitarna udruga "Rijeka ljubavi" 
Godišnje izvješće - Humanitarna udruga Dar dobrote 
Godišnje izvješće - Prijatelji Svetog Martina 
Godišnje izvješće - Mirovna grupa Oaza Beli Manastir

 

                                                                                                                               

 

Top